Bladpootrandwants: een ongevaarlijke binnendringer

EIS Kenniscentrum Insecten
23-APR-2019 - De ziekte van Chagas is een nare grotendeels tot Zuid-Amerika beperkte ziekte die door wantsen (zogenaamde Kissing bugs) wordt overgebracht. De bladpootrandwants lijkt een beetje op deze kissing bug. Jaarlijks komen er meldingen binnen van mensen die een kissing bug hebben aangetroffen in Nederland. Gelukkig blijkt het dan altijd te gaan om de ongevaarlijke, maar wel zeer fraaie bladpootrandwants.

De bladpootrandwants (Leptoglossus occidentalis) is een invasieve exoot die van oorsprong uit Noord- en Midden-Amerika komt. Vanuit Noord-Amerika is ze op onbekende wijze versleept naar Italië, waar ze in 1999 voor het eerst werd gesignaleerd en van waaruit ze zich in korte tijd verspreid heeft over een groot deel van Europa. De opmars verliep buitengewoon snel. De eerste Nederlandse waarneming stamt uit 2007 en tot 2010 werd ze vooral waargenomen in de kuststreek. Mogelijk heeft dit te maken met stuwing waarbij vanuit het zuiden trekkende dieren vooral langs de kust terechtkomen. Vanaf 2010 heeft ze zich vervolgens snel verspreid over heel Nederland. De afgelopen jaren zijn de aantallen verder toegenomen. Vooral de lange warme zomer van 2018 zorgde voor een enorme toename en de soort behoort nu tot de algemeenste Nederlandse wantsen.

In het zomerhalfjaar zijn de dieren vooral te vinden op dennen, waar ze leven van zaden. Daarnaast worden ze veel gevonden op sparren en allerlei sierconiferen. In het najaar zoeken de dieren beschutting op, en vaak komen ze dan ook in huizen terecht. Ze beschikken over een lokstof die soortgenoten aantrekt, zodat ze in aantal bij elkaar kunnen komen op gunstige overwinteringsplekken. In Nederland is dat echter nog niet waargenomen. De wants is tot twee centimeter groot en ziet er vervaarlijk uit, wat soms tot onrust bij de bewoners leidt. Het dier is echter geheel ongevaarlijk en behoort door zijn subtiele roodbruine en beige patroon tot de mooiste Nederlandse insecten. Na overwintering verlaten de dieren het huis weer. 

Uitgebreide informatie over de bladpootrandwants is te vinden op het Nederlands Soortenregister. Het onderstaande filmpje laat de uitbreiding van de bladpootrandwants in Nederland is zien. 

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Uitbreiding bladpootrandwants in Nederland (Bron: Roy Kleukers)

Tekst: Berend Aukema & Vincent Kalkman
Foto: Theodoor Heijerman
Filmpje: Roy Kleukers