Leptoglossus occidentalis

De bladpootwants is in zeven jaar een algemene soort geworden

EIS Kenniscentrum Insecten
3-OKT-2014 - In 2007 werd er een opvallende nieuwe wants gesignaleerd in Nederland: de van oorsprong Noord- en Midden-Amerikaanse bladpootwants. Het diertje is gemakkelijk te herkennen, dus veel mensen konden bijdragen aan een vindplaatsenkaart. De soort is inmiddels in elke provincie gevonden. Meer waarnemingen blijven welkom.

Bericht uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten [land] op [publicatiedatum]

In 2007 werd er een opvallende nieuwe wants gesignaleerd in Nederland: de van oorsprong Noord- en Midden-Amerikaanse bladpootwants. Het diertje is gemakkelijk te herkennen, dus veel mensen konden bijdragen aan een vindplaatsenkaart. De soort is inmiddels in elke provincie gevonden. Meer waarnemingen blijven welkom.

De bladpootwants (Leptoglossus occidentalis) is een uit Noord- en Midden-Amerika afkomstige wants. Vanuit Noord-Amerika is ze op onbekende wijze versleept naar Italië, waar ze in 1999 voor het eerst werd gesignaleerd en van waaruit ze zich in korte tijd verspreid heeft over een groot deel van Europa. Sinds 2007 wordt de wants ook in Nederland waargenomen. De soort gedraagt zich dus erg invasief.

Bladpootwants Leptoglossus occidentalis (foto: Theodoor Heijerman)

Met een lengte van rond de twee centimeter is het een voor Nederlands begrippen erg grote soort, die ook nog eens opvalt door de opvallend afgeplatte achterschenen. Vandaar de Nederlandse naam bladpootwants.

Naaldbomen
Verspreidingskaart van de bladpootwants. De grootte van de stip weerspiegelt het aantal waarnemingen (kaart: EIS-werkgroep Wantsen)Ze leeft van de zaden van naaldbomen, niet alleen op dennen en sparren, maar ook op allerlei soorten sierconiferen. De volwassen dieren overwinteren op allerlei beschutte plaatsen. Ze worden dan ook vaak in de herfst in en rond woningen aangetroffen. Ze beschikken bovendien over een aggregatieferomoon, zodat ze in aantal bij elkaar kunnen komen op gunstige overwinteringplekjes. In ons land is de soort echter nog niet zo talrijk, dat dit al is waargenomen.

Waarnemingen
De EIS-werkgroep Wantsen verzamelt gegevens van alle 635 in Nederland voorkomende wantsensoorten, zo ook van de bladpootwants. Ondanks dat de soort al vrij algemeen is, blijven we graag meldingen met foto's ontvangen om de opmars van deze opvallende soort verder te volgen.

Tekst: Berend Aukema, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto: Theodoor Heijerman, EIS Kenniscentrum Insecten