Voorbeeld van een kidsbeweegroute

Kidsbeweegroute: van burgerinitiatief naar bedrijf met landelijke uitrol

Atlas Leefomgeving
14-JUN-2019 - Eind mei 2019 onthulde Magda Mali haar twaalfde Kidsbeweegroute te midden van een heleboel kinderen en lokale partijen in Zwolle Zuid. Op de Atlas Werkconferentie vertelde ze hoe haar idee voor een prijsvraag groeide tot uitrol over het hele land. Doorzettingsvermogen, draagvlak en een contactpersoon bij de gemeente hielpen haar op weg.

Magda bedacht dat ze eigenlijk nooit een rondje liep in haar ‘eigen’ park in Raalte. Hoe leuk zou het zijn om daar iets voor te bedenken? Ze won een geldbedrag en ontwierp samen met vier kinderen een route met prikkelende beweegopdrachten. De route van iets meer dan één kilometer bestaat uit twaalf bordjes met elk zes opdrachten. De kinderen bepalen met een dobbelsteen welke opdracht het wordt. Springen als een kikker of klimmen als een eekhoorn bijvoorbeeld. Kinderen maakten daar mooie tekeningen bij. Magda verwierf fondsen bij lokale partijen om de route te realiseren. Om het blijvend gebruik van de route te stimuleren, legde ze contact met maatschappelijke organisaties. Een onderwijsinstelling organiseert nu, vijf jaar na de realisatie, nog steeds regelmatig een kidsspeelmiddag. Magda zorgt zo voor verbinding op meerdere fronten: tussen verschillende lokale partijen, tussen mensen en hun omgeving en tussen elementen in die leefomgeving. Genoeg reden dus om haar een podium te geven op de Atlas Werkconferentie 16 mei jongstleden met als thema ‘Burger in Beweging’.

Uitrol naar andere parken/buurten

IJzertijdboerderijposter als onderdeel van kidsbeweegroute

Magda kreeg de smaak te pakken. Ze maakte een website en legde haar idee vast bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Ze kreeg al snel een volgende opdracht. Namelijk om voor zeven parken van Landal Greenparcs routes te ontwikkelen. Voor elk park maakte ze een passende route. Bijvoorbeeld door lokale weetjes over de plek aan de bordjes toe te voegen. Of door opdrachten te bedenken bij bestaande klimtoestellen. De opmaak van de borden liet ze aansluiten bij het beeldmerk van Landal. Daarna volgden routes in Oosterhout, Roosendaal en Hardenberg. In Oosterhout beschrijven de bordjes een stukje verleden van de plek. Bijvoorbeeld dat er in de ijzertijd al boerderijen stonden.

Natuur- en milieueducatie

Om de route op maat te maken, zoekt Magda vaak contact met lokale natuurorganisaties. Ze bespreken dan welke (bijzondere) dieren in het gebied voorkomen, en of er leuke weetjes zijn. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld dat kikkers altijd met hun ogen dicht springen. Of kunnen ze meer lezen over een ijsvogel die op die plek is gezien. Deze weetjes zijn vaak nieuw voor de kinderen, zo geven ze aan. Jong geleerd is oud gedaan: wie weet wordt een van de kinderen later vogelaar…

Net geopend: Jong-oud-route in Zwolle-Zuid

De meest recent geopende route is die in Zwolle Zuid. In een video zien we de opening van de route. Magda maakte deze samen kinderen van basisschool de Marshof, de directrice, de projectmanager van een zorginstelling en de wijkmanager. De route verbindt de basisschool letterlijk met de zorginstelling. Niet alleen kinderen, maar ook ouderen deden mee met het ontwerp. Ook ouderen in een rolstoel kunnen meedoen: op elk bordje staat een passende beweegopdracht, zoals ‘fladder als een vlinder’.   

Deze keer staan ook de namen van de kinderen op het bordje dat zij bedachten: leuk om dus snel ‘je eigen’ bordje te vinden! De gelegde verbinding met de zorginstelling is blijvend; mensen kunnen bijvoorbeeld een dobbelsteen halen bij de zorginstelling als ze gaan wandelen. Zo komen kinderen eerder ‘over de drempel’. Of bewoners volgen de route met hun kleinkinderen. Of de route wordt gebruikt als de ‘daily mile’ om even op te frissen tussen de lessen door. De wijkmanager vertelt in de video hoe het idee past in de ambitie om Zwolle groen en gezond te maken, met plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuwe kidsbeweegroute geopend met Magda Mali

Magda’s succesformule

Toen Magda de prijsvraag won, wees de gemeente haar iemand toe. Dat was erg handig. Zo had ze een ingang bij de verschillende ‘loketten’ van de gemeente waar je mee te maken krijgt. Denk aan de afdeling Onderhoud en die van Evenementen. Aansprakelijkheid en eigendom zijn andere zaken die besproken moeten worden. Geduld is ook nodig. En er ging veel tijd zitten in het vinden van sponsors. De Rabobank wees haar aanvraag in eerste instantie af. Magda kon volgens de bank niet aantonen dat haar idee draagvlak had. Dat moedigde haar aan om contacten te leggen met lokale partijen. Daarna diende ze haar idee opnieuw in en kreeg ze haar sponsorgeld alsnog. Mooi is het flexibele concept. Magda betrekt de doelgroep erbij en laat de route aansluiten bij eigenschappen of initiatieven in de omgeving. In Roosendaal Kalsdonk past de route bijvoorbeeld in het ‘Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)’-programma daar. Een laatste tip van Magda: houd het simpel. Kinderen vinden het fantastisch om bijvoorbeeld met een dobbelsteen een beweegopdracht te kiezen. Hoeft geen mobiele telefoon aan te pas te komen. En op die manier is de route steeds weer anders.

Andere speelplekken en goede voorbeelden

Geen kidsbeweegroute bij u in de buurt? Geen nood! Kijk op de Atlas Leefomgeving of er een Cruyff Court nabij is: speciaal aangelegd om kinderen samen te laten buiten spelen. Of bezoek één van de speelbossen van Staatsbosbeheer. Deze kaarten tonen we in het Meer Weten-thema Vrije Tijd. Meer goede praktijkvoorbeelden vindt u op de website Gezonde Leefomgeving.

Screenshot Atlas Leefomgeving: speelnatuur van Staatsbosbeheer

Tekst: Dieneke Bijkerk-Schram, Atlas Leefomgeving
Foto's en afbeelding: Kidsbeweegroute
Kaart: Atlas Leefomgeving