Hazelmuis

Beter bosbeheer door herziene Nederlandse FSC-standaard

Zoogdiervereniging
13-JUN-2019 - Het FSC-keurmerk bestaat 25 jaar en heeft als voornaamste doel behoud en duurzaam beheer van bossen. Niet alleen in de tropen, maar ook in Nederland. Bossen zijn letterlijk van levensbelang, terwijl we ook méér hout willen toepassen in de circulaire economie. Daarom heeft SoortenNL meegewerkt aan het herzien van de Nederlandse FSC-standaard, met eisen voor goed bosbeheer.

Hout is een milieu- en klimaatvriendelijk materiaal. Bossen kunnen grote hoeveelheden CO2 opnemen en vasthouden, en water opslaan. Bossen zijn essentieel voor het behoud van de biodiversiteit. Het ‘Forest Stewardship Council’ (FSC) is een internationale beweging en beoogt die verschillende functies van het bos te verenigen.

De eisen voor de herziene FSC-standaard zijn zo opgesteld dat de bosbeheerder die eisen mee kan nemen in de in Nederland gebruikelijke cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Ook wordt er gewaakt voor overbodige regelgeving. Er zijn geen eisen opgesteld voor zaken die door Nederlandse wetgeving voldoende worden afgedekt. De ingangsdatum van de herziene standaard is 1 juni 2019 en is te vinden op de website van FSC Nederland.

Bij beheer volgens de FSC-standaard gaat het niet alleen om het hout, maar ook om de ondergroei, de bodem, en de grote en kleine dieren die daar afhankelijk van zijn. Ook geeft de FSC voorschriften over de manier waarop het hout wordt geoogst, vooral in verband met het effect op de kwaliteit van de bodem.

Ook in de nieuwe standaard zijn onder andere eisen opgenomen voor:

  • Voorkomen van bodemverdichting
  • Strategievorming voor biodiversiteit
  • Keuze machines en werkmethoden
  • Strategievorming voor bosverjonging
  • Verbranding en afvoer van tak- en tophout (op arme zandgronden moet tak- en tophout in het bos achterblijven!)
  • Aankoop plantmateriaal
  • Bestrijding invasieve, uitheemse soorten

Er is al een trend dat de bossen in Nederland ouder, afwisselender en soortenrijker worden. Nederlandse bosbeheerders zijn vaak al bezig om de productiebossen van vaak exotische naaldbomen van dezelfde leeftijd om te vormen tot meer soortenrijke bossen met een goed ontwikkelde bosrand (onder andere van belang voor vlinders, en ook de hazelmuis!). Belangrijk is ook het laten liggen van dood hout, zodat de larven van insecten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en als volwassen insect tevoorschijn te komen. Denk aan het spectaculaire vliegend hert.

Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “FSC wil meerwaarde bieden en is er niet op uit om simpelweg het bestaande beheer te certificeren. Daarom hebben we ook eisen opgesteld die bij sommige boseigenaren vragen om aangescherpt beheer. Zo behoudt een FSC-certificaat zijn maatschappelijke relevantie en is het een goed visitekaartje voor een boseigenaar.”

Tekst: Marijke Drees, Zoogdiervereniging
Leadfoto (hazelmuis): Ruud Foppen