Kuinderbos - primair

Vlinders in het Kuinderbos, tel mee!

De Vlinderstichting
17-JUN-2019 - Het Kuinderbos, in de Noordoostpolder, is een zeer gevarieerd bos waar veel vlindersoorten zich goed thuis voelen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is hier weer een telling waarbij in een paar uur op dertig verschillende plekken in het bos de vlinders worden geteld. Dit jaar is de telling op 14 juli. Iedereen kan daaraan meedoen, experts en beginners, jong en oud.

Het Kuinderbos is gevarieerd, met bos, struweel, grasland, heide en ook waterpartijenHet Kuinderbos is niet zomaar een bos. Het is het eerste bos dat is aangeplant in de nieuwe polders en het functioneerde als een soort van proeftuin. Er werden heel veel verschillende soorten gebruikt om te kijken welke het op het nieuwe land goed doen. Daarnaast is de bodem gevarieerd. Er zijn zandige, lemige en kleiige stukken en dat verhoogt de variatie nog meer. Er is dicht bos, struweel, grasland, heide en waterpartijen. Variatie is het toverwoord voor vlinders en andere insecten en dat is in het Kuinderbos goed te zien. Er komen veel soorten voor en vaak ook in ‘on-Nederlands’ grote aantallen. Omdat de beheerder Staatsbosbeheer die variatie nog versterkt is het een waar vlinderparadijs. Veel van de bospaden zijn zo breed dat er zon kan doordringen. Dit biedt nectarplanten de kans in bloei te komen en zo’n beschutte, maar wel warme plek zorgt voor ideaal leefgebied voor vlinders. Naast veel van de ‘algemene’ soorten komen er ook zeldzaamheden voor. Zo zijn er de afgelopen jaren regelmatig grote weerschijnvlinders en grote vossen waargenomen.

Mogelijk dat tijdens de telling de grote vos kan worden gezienVoor wie zelf wil ervaren hoeveel vlinders er in het Kuinderbos vliegen, is 14 juli een uitstekende gelegenheid. Dan wordt voor de vierde maal een vlindertelling uitgevoerd waarbij overal verspreid in het gebied gedurende een uur de vlinders worden geteld. In dertig of meer groepjes worden alle verschillende delen van het bos bekeken. In die groepjes zitten vlinderexperts, maar ook mensen die nog niet zoveel van vlinders afweten. Het is dan ook een prima gelegenheid om vlinders te leren kennen. Voor de telling begint zal er een korte inleiding worden gehouden door De Vlinderstichting, waarbij de soorten die je kunt verwachten even worden voorgesteld. Na de telling komen we allemaal weer bij elkaar en onder het genot van een hapje en drankje wachten we op de einduitslag, zodat we diezelfde middag al weten wat we met z’n allen gezien hebben. Iedereen kan meedoen aan deze telling. Dus of je nu een vlinderkenner bent, een liefhebber of een totale beginner, geef je op en tel mee. Ook kinderen zijn hartelijk welkom.

Hier vindt u alle informatie en kunt u zich aanmelden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting