kuinderbostelling primair

Tel mee in vlinderparadijs Kuinderbos

De Vlinderstichting
20-JUN-2022 - Alweer voor het zevende jaar worden de vlinders in het hele Kuinderbos door een grote groep vlinderliefhebbers geteld. Het Kuinderbos is een waar vlinderparadijs. In juli zijn daar heel veel soorten te verwachten, waaronder de zeldzame grote weerschijnvlinder en grote aantallen bruin zandoogjes, landkaartjes en nog veel meer. Telt u mee?

Het Kuinderbos op 24 juli 2021Het Kuinderbos is een bijzonder vlindergebied. Dat heeft diverse oorzaken. Een belangrijke is de grote variatie in het bos. Dat komt door de aanleg, de bodem waarop het Kuinderbos groeit, de stormen die grote invloed hebben gehad en niet in de laatste plaats het beheer. Er wordt al jarenlang op een kleinschalige manier beheerd waarbij donkere bospaden gefaseerd open worden gemaakt, zodat er meer zon op de bosbodem kan komen. Dat heeft effect op de plantengroei daar en op de vele insecten die de zonnewarmte nodig hebben om goed actief te kunnen zijn. In het voorjaar zien we planten als look-zonder-look in groten getale langs die paden bloeien, dan zijn er ook honderden tot duizenden oranjetipjes te vinden. In de zomer is koninginnenkruid een zeer opvallende en veel voorkomende plant, ook dit is een vlindertrekker bij uitstek. Voor de grotere soorten als dagpauwoog, kleine vos en atalanta is het een zeer aantrekkelijke nectarplant. Waarschijnlijk zijn er dit jaar tegen die tijd ook flink wat distelvlinders te verwachten, ook die zie je vaak op koninginnenkruid.

Vlinders op koninginnenkruid, v.l.n.r. distelvlinder, dagpauwoog, argusvlinder & kleine vos

Ook het koevinkje zal veel worden geteld tijdens de Kuinderbostelling op 24 juliDe telling vindt dit jaar plaats op 24 juli, het koninginnenkruid zal dan massaal in bloei staan. In de zomer vinden we in het Kuinderbos nog meer vlinders die in grote aantallen voorkomen. Zo zijn er in juli veel landkaartjes en koevinkjes aanwezig bij de bospaden. In de graslanden zijn het vooral de bruin zandoogjes en de icarusblauwtjes die de aandacht vragen. Een bijzonderheid waarop de vlindertellers ook kans maken, is de grote weerschijnvlinder. Die heeft zich enige jaren geleden in het Kuinderbos gevestigd. Het is een vlinder die in lage dichtheden voorkomt en je zult er dus niet vaak meerdere bijeen zien. Het is wel een spectaculaire soort. Behalve de grootte is vooral de kleur van de bovenzijde bij het mannetje bijzonder. Die kleur is afhankelijk van de lichtval en varieert van bruinig tot knalblauw glanzend.

De Kuinderbos-vlindertelling vindt plaats op zondagmiddag 24 juli. Iedere vlinderteller gaat met een of meerdere anderen een deel van het Kuinderbos bezoeken, zodat in die middag het hele Kuinderbos geteld wordt. Na de telling verzamelen we voor een drankje en voor het wachten op de uitslag. Worden er meer vlinders geteld dan de vorige jaren?

Ga voor meer informatie en om je op te geven naar de site van Staatsbosbeheer.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting