Landschap in de provincie Utrecht wordt mooier en natuurlijker

Provincie Utrecht
21-JUN-2019 - De provincie Utrecht is initiator van een platform dat het buitengebied mooier en biodiverser maakt door het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes. Het platform kleine landschapselementen is onlangs uitgebreid van negen naar vijftien partijen.

Kleine landschapselementen zorgen voor variatie in het landschap en trekken planten en dieren aan. In de afgelopen decennia zijn heel veel kleine landschapselementen verdwenen en is de biodiversiteit sterk achteruit gegaan. Door nieuwe elementen aan te leggen en bestaande te herstellen, wil het platform de kwaliteit van het landschap in het buitengebied verbeteren en de natuurwaarden verhogen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Kleine landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, dieren en planten. Ze zijn ook heel belangrijk voor de biodiversiteit. De afgelopen jaren zijn we er, dankzij de samenwerking in het platform, in geslaagd om een aanzienlijk aantal poelen aan te leggen en laan- en knotbomen aan te planten. Met de uitbreiding van de samenwerking in dit platform kunnen we nog meer slagkracht ontwikkelen om het landschap in de provincie Utrecht mooier en gevarieerder te maken.”

Platform uitgebreid

Na een pilot in de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt en Stichtse Vecht in de periode 2017 tot 2019 is het platform wegens succes uitgebreid. De gemeenten werken in de pilot samen met de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Op 17 juni 2019 tekenden alle partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe partijen zijn zes gemeenten: Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist. Het platform streeft naar verdere uitbreiding.

Netwerk van landschapselementen

De recente uitbreiding van het platform werd gevierd met een landschapsexcursie. In de omgeving van De Bilt hebben de partners een aantal resultaten uit de pilot en een variatie aan landschapselementen bezocht. Daarbij werd duidelijk hoe belangrijk een samenhangend netwerk van landschapselementen en faunapassages is voor bijvoorbeeld dassen en vleermuizen.

Partijen

De volgende partijen zitten in het platform kleine landschapselementen: de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Zeist, Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht, de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Samen zetten zij zich actief in voor landschapsherstel. In het platform delen zij kennis en ervaringen, en maken zij gebruik van elkaars netwerken.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Provincie ondersteunt aanleg houtwal en andere kleine landschapselementen (Bron: provincie Utrecht)

Meer informatie

Tekst, foto en film: provincie Utrecht