Landschapswijzer geeft iedereen tips voor het planten van bomen en struiken

Provincie Utrecht
20-APR-2021 - Het Platform Kleine Landschapselementen heeft met steun van provincie Utrecht 'De Landschapswijzer' uitgegeven. Dit handboek biedt onder meer een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie voorkomen. Het komt van pas als je landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied, maar ook als je bomen wil planten in je tuin.

Nieuw groen is goed voor de biodiversiteit, maken het landschap mooier en zorgt voor een prettige fiets- en wandelomgeving.

Investering van de provincie

Provincie Utrecht heeft tot eind 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van Kleine landschapselementen. Deze elementen, zoals houtwallen, knotwilgenrijen, poelen en lanen, karakteriseren de rijkdom en verscheidenheid aan landschapstypen in onze provincie. De ontwikkeling van de Landschapswijzer draagt bij aan de ambitie om meer landschapselementen in de provincie te realiseren.

Voorbeelden

Het boekje helpt iedereen die interesse heeft om een bijdrage te leveren aan de realisatie van meer bomen en landschapselementen. De Landschapswijzer geeft inzicht in welke bomen en landschapselementen het beste bij u en uw omgeving passen. Er is veel mogelijk op agrarische percelen, of gewoon in de tuin. Kleine bosjes en houtwallen bieden bijvoorbeeld beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot benadrukt: “Het versterken van natuur is een taak van de provincie. Wij ondersteunen daarom graag inwoners die hun woonomgeving willen vergroenen. Dat is goed voor de natuur en voor een gezonde leefomgeving. Dit handboek van Platform Kleine Landschapselementen biedt hier concrete handvatten voor.”

Bescherming

De provincie beschermt landschappelijke structuren, herstelt verwaarloosde elementen en stimuleert de aanleg van nieuwe landschapselementen. Hiervoor werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven en andere partijen in het Platform Kleine Landschapselementen. Het platform is een samenwerkingsverband van 22 partijen die zich inzetten voor landschapsherstel. De partijen maken zich sterk voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, planten en dieren in de provincie Utrecht. Naast vijftien gemeenten zijn de agrarische collectieven Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Lopikerwaard, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht vertegenwoordigd.

Online bekijken

De Landschapswijzer is online te bekijken en te downloaden als interactieve pdf (pdf; 4,3 MB). Op de website van Landschap Erfgoed Utrecht is ook nog extra informatie te vinden over onder andere het planten van bomen, fruitrassen en informatie over subsidies.

Tekst en foto: provincie Utrecht