Quercus robur. Zomereik

Nieuw budget voor kleine landschapselementen in Stichtse Vecht en De Ronde Venen

Provincie Utrecht
23-FEB-2022 - De provincie Utrecht stelt honderdduizend euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De subsidie is specifiek voor de aanleg en het herstel van zogenoemde kleine landschapselementen (KLE), zoals knotbomenrijen en kleine bosjes.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan het agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen. Zij coördineren de uitvoering in het gebied. Mensen die een klein landschapselement willen aanleggen, kunnen contact opnemen met het collectief.

De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Ieder gebied heeft eigen karakteristieke landschapselementen. In het Groene Hart zijn dat bijvoorbeeld rijen met knotwilgen. Oude knotbomen zijn hol en vormen voor vogels, vleermuizen en kleine marterachtigen een ideale nest- en schuilplaats. Typerend voor het gebied zijn ook de geriefhoutbosjes. Deze werden vroeger aangelegd voor de productie van brandhout en dienden als hout voor gereedschap. 

Samenwerking

Sinds 2017 werkt de provincie samen met andere partijen in het Platform Kleine landschapselementen. De samenwerking heeft als doel om nieuwe landschapselementen aan te leggen of te herstellen. De provincie Utrecht geeft de KLE-subsidie voor zowel agrarische als natuurgebieden. Het subsidiegeld kan onder meer gaan naar de aanleg van houtwallen, poelen en natuurvriendelijke slootkanten. De deelnemende gemeenten dragen zelf bij aan het realiseren van landschapselementen op gemeentelijke grond. 

Platform

De nieuwe subsidie van honderdduizend euro is opengesteld voor het grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Beide gemeenten zijn lid van het Platform KLE. Ook voor andere gebieden van de provincie is budget aanwezig voor aanleg en herstel van KLE. Meer informatie hierover vindt u in het dossier Kleine landschapselementen. Daar vindt u ook de contactpersonen van de agrarische collectieven, waarmee u contact kunt opnemen wanneer u een klein landschapselement wil realiseren.

Tekst: provincie Utrecht
Foto: Hans Boll, Saxifraga