distelvlinder vooraanzicht - primai

Mist de distelvlinder de Tuinvlindertelling?

De Vlinderstichting
9-JUL-2019 - Het is weer een invasiejaar voor de distelvlinder. In het vorige invasiejaar, in 2009, was de distelvlinder de trotse winnaar van de Landelijke Tuinvlindertelling, die momenteel volop aan de gang is. Of de vlinder dit jaar in de top zal terechtkomen, is echter maar zeer de vraag. De vlinders zijn weken later dan in 2009, en de volgende generatie komt waarschijnlijk pas na de telling tevoorschijn.

De volgende generatie van de distelvlinder komt waarschijnlijk pas na de TuinvlindertellingIedereen die de afgelopen weken op pad is geweest om vlinders te zien, is wel distelvlinders tegen gekomen. Vanaf begin juni zijn ze in groten getale Nederland binnengekomen. Er waren meldingen van honderden en zelfs duizenden vlinders bij elkaar, van overal in het land. De binnentrekkende distelvlinders hebben zich hier voortgeplant en veel zijn inmiddels grotendeels dood. Ze worden nog wel gezien, maar de grote hoos is over. Als het een beetje meezit zullen we in augustus de nakomelingen te zien krijgen. Dat kunnen er wel weer eens heel veel worden. Het zal echter net te laat zijn voor de tuinvlindertelling, die van 6 juli tot en met 28 juli duurt. Tijdens de tuinvlindertelling tellen duizenden mensen een kwartier lang welke vlinders ze in hun tuin zien en geven dit door aan De Vlinderstichting. In 2009, het vorige invasiejaar, was de distelvlinder verreweg de meest getelde vlinder. Dit jaar lijkt hij te laat te vliegen om kans te maken op een ereplaats. Vergeleken met 2009 kwamen de vlinders drie tot vier weken later binnen. De piek van de nakomelingen zal dus pas in de loop van augustus komen.

Recente invasiejaren van de distelvlinder. Dit jaar is de eerste piek minder hoog en weken later dan in 2009. De piek is wel groter dan in 1996 en 2003

De dagpauwoog komt nu tevoorschijn en zal de komende weken een greep doen naar een van de ereplaatsen van de TuinvlindertellingDe distelvlinderinvasie van dit jaar is groter dan die in 1996 en 2003, maar wel kleiner dan die van 2009. Op dit moment staan klein en groot koolwitje en atalanta in de top drie van de tuinvlindertelling, maar dat zal de komende weken nog kunnen wijzigen. Een typische tuinvlinder als de dagpauwoog begint nu aan een nieuwe generatie, en deze zal de komende weken sterk in aantal toenemen. Ook van gehakkelde aurelia en boomblauwtje komen nu de vlinders van de nieuwe generatie uit de pop. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en willen iedereen vragen om mee te doen met de tuinvlindertelling. Hoe meer tuinen geteld worden, hoe beter we kunnen zien hoe het met de tuinvlinders gaat. Een van de zorgenkindjes is de kleine vos. Dit is een vlinder die vroeger altijd veel werd gezien in tuinen. De laatste jaren nemen de aantallen echter sterk af. Vorig jaar waren er in het noorden van het land nog redelijk veel kleine vossen, maar in het zuiden en oosten was het toen al dramatisch. Dit jaar lijkt er geen verbetering op te treden: tot nu toe worden er maar weinig kleine vossen gemeld.

Doet u ook mee met de Landelijke Tuinvlindertelling? Ga naar Vlindermee en geef uw tellingen direct door of download de handige app. U kunt natuurlijk ook via de Jaarrond Tuintelling meedoen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafiek: Landelijk Meetnet Vlinders