vrouwtje kiekendief - eenmalig gebruik GKA

Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
22-JUL-2019 - Deze zomer is het een steppekiekendiefpaar gelukt om zes jongen groot te brengen. In 2017 werd er voor het eerst in Nederland officieel een broedend paartje steppekiekendieven vastgesteld. Ze brachten in een Groninger graanakker in een beschermd nest vier jongen groot. Na een mislukte broedpoging in 2018 krijgt het verhaal rond de Nederlandse steppekiekendieven nu dus een zeer succesvol vervolg.

Prooi-overdracht van het Nederlandse paartje steppekiekendieven in 2019Terwijl half april de steppekiekendieven nog volop Nederland passeren tijdens hun voorjaarstrek naar het noorden en oosten, vestigt zich in een Groninger akker opnieuw een broedpaar. Een vrijwilliger van het Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen ontdekt dit territoriale paartje steppekiekendieven. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) wordt in verband met zijn ervaring en verantwoordelijkheid voor de benodigde bescherming van het nest gelijk op de hoogte gesteld.

Vanaf dat moment houden vrijwilligers van het collectief, samen met ervaren vrijwilligers en medewerkers van GKA het paartje nauwkeurig in de gaten. Eind april slepen zowel vrouw als man met veel nestmateriaal naar een vaste plek in een graanakker. Het vrouwtje, zeer waarschijnlijk dezelfde als in de voorgaande twee jaren, is inmiddels voldoende opgevet om te beginnen met het leggen van eieren, en start met broeden. Deze keer vestigt ze zich in een graanakker kilometers ver verwijderd van haar eerdere nestplaatsen. Het toeval wil echter dat het opnieuw bij dezelfde boer is.

Nest met zes jongen

In de broedfase zijn de vrouwtjes een maand lang veel minder zichtbaar. Bij het Nederlandse broedpaar begon ongeveer na 25 dagen broeden voor de vrijwilligers het aftellen naar de eerste tekenen van uitkomende eieren. Dat is het moment waarop het vrouwtje begint met het brengen van prooien naar haar nest. Op 27 mei is het zo ver. Na de opgedane ervaring uit 2017 was het ditmaal een minder moeilijke beslissing om het nest te beschermen met een kooi. Begin juni plaatsen medewerkers van GKA met hulp van vrijwilligers deze kooi. In het nest worden zes jongen geteld! Net als in 2017 accepteert het vrouwtje de nestbescherming.

Het is afwachten of alle zes jongen het tot het uitvliegen halen. Alleen in hele goede prooi-jaren zijn grote legsels als deze mogelijk. Het mannetje jaagt in de omgeving de akkers en weilanden af, maar vliegt ook door de achtertuinen van buurtbewoners zijn kost bij elkaar. En met succes, want op de dag dat de jongen door GKA werden geringd, gemeten en gewogen waren nog steeds alle jongen aanwezig. Begin juli, vlak voor de oogst van het nestperceel zijn ze alle zes met succes uitgevlogen.

Links: de zes jongen van het Nederlandse steppekiekendiefpaartje in 2019. Rechts: na het succesvol uitvliegen van de zes jongen wordt samen met vrijwilligers de beschermingskooi opgeruimd.

Dit nieuwe succesverhaal rond de steppekiekendieven in Nederland is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de boer, de betrokkenheid van de vrijwilligers actief bij het collectief, en door de hulp van onze eigen ervaren vrijwilligers.

Tekst: Madeleine Postma & Almut Schlaich, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
Foto's: Martijn Bot (leadfoto: vrouwtje steppekiekendief gaat met prooi naar haar nest); Ronald Bakker