De nationale parken van Brabant

Provincie Noord-Brabant
29-JUL-2019 - Noord-Brabant heeft vier nationale parken. Het zijn veilige leefgebieden voor plant en dier. Ze behoren verder tot de mooiste landschappen van de provincie. De natuur in de parken maakt onderdeel uit van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Om de biodiversiteit te behouden en te herstellen, geeft de provincie subsidie voor het beheer aan de terreinbeheerders.

Nationaal Park De Biesbosch bestaat uit grote rivieren en kreken, moerasbossen, grienden en rietvelden. De Biesbosch ontstond in 1421 door een watersnoodramp, de Sint-Elisabethsvloed. Het is een van de belangrijkste zoetwatergetijdengebieden van Europa.

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide ligt op de grens van België en Nederland, met heide, vennen, stuifduinen en naaldbos. Het grenspark kent een zeer rijk insectenleven. Er zijn vlinders, hommels en zweefvliegen te vinden, maar ook insecten als de mierenleeuw en de zandloopkever.

Nationaal park De Loonse en Drunense DuinenNationaal Park De Groote Peel biedt een afwisselend landschap met vennen, ontoegankelijke veenmoerassen, open heideterreinen en bossen. Ondanks de relatief geringe oppervlakte is De Groote Peel een van de meest vogelrijke gebieden van West-Europa.

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een van de grootste stuifzandgebieden van Europa. Het landschap van dit Nationaal Park is kenmerkend voor de Brabantse zandgronden en heeft een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Parels van Natuurnetwerk

De Nederlandse overheid streeft ernaar om grote natuurgebieden te realiseren en deze gebieden onderling te verbinden. Het netwerk dat zo ontstaat wordt het Natuurnetwerk Nederland genoemd (voorheen EHS). De Nationale Parken zijn de parels van dit netwerk, vanwege de mooie natuur en het publieksvriendelijke karakter. Gezamenlijk beslaan de parken zo'n 120.000 hectare, bijna drie procent van Nederland.

Tekst en foto's: Provincie Noord-Brabant