Wekeromse Zand. Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)

Grove den en douglasspar niet gegroeid door droogte 2018

Wageningen Environmental Research
17-AUG-2019 - Door de droogte in 2018 heeft de groei van de grove den en douglasspar in Nederland nagenoeg stilgestaan. Wageningen University & Research voert proefprojecten uit om bossen bestendiger te maken voor een veranderend klimaat.

Geen CO2-opname

Bomen moeten groeien om te blijven leven. Ze groeien door nieuwe houtvaten aan te maken om water te transporteren. Stilstand in groei betekent dat bomen geen CO2 meer opnemen en, bij langdurig aanhoudende droogte, dood zullen gaan. De groei is te meten met een dendrometer: een sensor die met een band om de boom bevestigd wordt en de omtrek van de stam meet. Elk uur slaat de sensor een meting op, met een nauwkeurigheid van minder dan een micrometer.

Dendrometer onderzoek

In 2008 heeft Wageningen Environmental Research honderd van deze dendrometers geïnstalleerd bij grove dennen, beuken, zomereiken en douglassparren, verspreid over Nederland. Gegevens uit 2018 laten zien dat de grove den en de douglasspar in dat jaar nagenoeg niet gegroeid zijn. De totale groei afgelopen jaar lag significant lager dan in de drie voorgaande jaren. “Eén jaar van droogte hoeft nog geen grote gevolgen te hebben voor deze bomen,” vertelt onderzoeker Bas Lerink aan het NOS Journaal (kijk vanaf 17:26). “Bij twee of drie achtereenvolgende jaren van droogte kunnen de bomen in de problemen komen.”

DendrometerDe omtrekgroei van de douglasspar in het bosreservaat ‘t Leest. De blauwe lijn geeft de gemiddelde omtrekgroei over de periode 2015-2017, de rode lijn de omtrekgroei in 2018. De totale groei in 2018 ligt significant lager dan in de drie voorgaande jaren

Bos van de toekomst

Nederland heeft ongeveer 112.000 hectare grove den, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. WUR voert op dit moment pilots uit waarbij deze bossen worden gerevitaliseerd, door middel van het aanplanten van boomsoorten die beter passen bij het veranderende klimaat. Het doel van de revitalisering is om het bos weerbaarder te maken en van een laag-, naar hoogproductief bos te gaan. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met verschillende boomsoorten en beheermaatregelen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Bos van de Toekomst (Bron: Wageningen University & Research)

Tekst: Gert-Jan Nabuurs en Bas Lerink, Wageningen Environmental Research
Foto's: Rasbak, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (leadfoto: douglassparren); Wageningen Environmental Research