Natuurontwikkeling op landgoed Zwanenburg

Provincie Noord-Brabant
9-SEP-2019 - Op landgoed Zwanenburg in Heeswijk-Dinther krijgt de natuur de ruimte. De eigenaar van het landgoed, Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, heeft voormalige landbouwgronden de bestemming natuur gegeven. Daar waar eerder gras en mais stond en pony’s graasden, groeit straks een kruidenrijk mengsel.

Het landgoed ligt tussen de kernen van Dinther en Veghel, ten noordwesten van de A50. Het monumentale landhuis is eeuwenoud en omgeven door een prachtig landgoed met tal van landschappelijke elementen, zoals singels, bosschages en poelen.

Beheer aangepast

Op landgoed ZwanenburgDe landbouwgronden zijn nu opnieuw ingericht met het oog op natuurontwikkeling. Zo is er een hekwerk geplaatst om de begrazing in het deel met ‘beekbegeleidende natuur’ beter te kunnen sturen. Daarnaast is ook het beheer van het landgoed aangepast. Zo wordt er gefaseerd in tijd en ruimte gemaaid en wordt de begrazing minder intensief.

Ruigteveld

Daar waar de ‘beekbegeleidende natuur’ is ingericht, vindt een extra kwaliteitsslag plaats middels uitrastering. Hierdoor kan zich in dit gedeelte een ‘ruigteveld’ ontwikkelen. Ruigtevelden kunnen rijk zijn aan insecten en bij begrazingsbeheer ruimte bieden aan veel kruiden.

De functieverandering en herinrichting wordt financieel ondersteund door het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de provincie Noord-Brabant.

Tekst: Marijke de Jong, provincie Noord-Brabant
Foto's: provincie Noord-Brabant (leadfoto: het monumentale landhuis op landgoed Zwanenburg)