driedoornige stekelbaars

Provincie legt vispassage aan in Groot Mijdrecht: ‘zonder vis geen moerasvogels’

Provincie Utrecht
16-SEP-2019 - Goed nieuws uit de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost: er zijn genoeg broedende vogelparen gespot bij de laatste broedvogelmonitoring. De aanleg van een vispassage is de kroon op het werk bij de ontwikkeling van dit 17 hectare grote moeras tussen Utrecht en Amsterdam. Aangetrokken door een ‘lokstroom’ in het water, zwemmen stekelbaarzen – voedsel voor moerasvogels - door de sluis het moeras in.

Groot Mijdrecht Noord-Oost is een natuurontwikkelingsgebied waar beschermde plant- en diersoorten zich kunnen vestigen. De provincie streeft naar meer biodiversiteit en een groter Natuur Netwerk Nederland. Het nieuwe moerasland, omzoomd door bloemrijk grasland, in Groot Mijdrecht Noord-Oost vervult daarom twee functies: het bergen van water, en het realiseren van natte natuur als leefgebied voor moerasvogels, amfibieën en insecten. Een kade, molens en stuwen houden het waterpeil hoog in het moeras.

Bouw vispassage in stuw Groot Mijdrecht

Lokstroompje

Aanleg vispassage Groot MijdrechtZonder vis geen moerasvogels in Groot Mijdrecht. Daarom wordt een vispassage aangelegd in een stuw in het nieuwe moerasgebied. Een slim elektronisch systeem genereert af en toe een stroming in het water die vissen aantrekt. Projectleider Marc Wilborts legt uit: “Vissen die zwemmen in de Middentocht, een grote watergang in de polder, komen op de lokstroom af. Ze bewegen vervolgens door een buis langs de stuw het moeras in. Schuiven aan het begin en het einde van de buis langs de stuw maken het mogelijk voor de vissen om het gebied in te zwemmen." Het elektronisch systeem, dat is voorzien van zonnepanelen, wordt dit najaar opgeleverd.

Monitoring

De vissentrek vindt plaats in het voorjaar en de zomer. Monitoring moet dan uitwijzen of de vispassage met het elektronische systeem er inderdaad in slaagt om de stekelbaarzen – stapelvoedsel voor lepelaars - het moeras in te lokken. Wilborts: “Het is een fraai staaltje techniek dat ons helpt moeras te realiseren. Dat de beheerder van Natuurmonumenten recent naast weidevogels al moerasvogels in de polder heeft gesignaleerd, is hoopgevend. En we zijn zeer tevreden als we volgend voorjaar ook de driedoornige stekelbaars – die van de Noordzee moet komen – in de haarvaten van Groot Mijdrecht Noord-Oost zien zwemmen.

Tekst: Marja Eestermans, Provincie Utrecht
Foto's: Jelger Herder (leadfoto: driedoornige stekelbaars); Jochem Bongers, BWZ ingenieurs