projectbeheerder Reurslag van waterschap HDSR bij vistrap gemaal Polsbroekerdam

Ruim baan voor alle vissen in Utrechtse wateren

Provincie Utrecht
3-MRT-2020 - Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en provincie Utrecht hechten belang aan een gevarieerde, gezonde visstand en gezond water. Daarom worden er vispassages aangelegd. Deze heffen de barrière op die stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen voor het leef- en voedselgebied van vissen.

David Reurslag is projectbeheerder bij het waterschap HDSR: “Inmiddels zijn er in de provincie zo’n zeventig vispassages aangelegd. Dit jaar leggen we er nog eens vijf aan. We leggen de passages aan bij stuwen en gemalen waar vissen normaal gesproken niet langs kunnen. Door middel van een vispassage kunnen de vissen verder zwemmen. Dat is van belang voor de biodiversiteit: een gezonde visstand en gezond water. 

Vissen 

De projectbeheerder vervolgt: “Het doel van de aanleg van een vispassage is dat zoveel mogelijk vissen en vissoorten er gebruik van kunnen maken om hun levenscyclus te voltooien. Vissen die wij zien, zijn onder meer voorn, stekelbaars, snoek, winde, maar ook de grote en kleine modderkruiper en baars. Uit eigen monitoring en onderzoek bij diverse eerder aangelegde vispassages blijkt dat door onze vispassages nagenoeg alle vissoorten, groot en klein, lang en kort kunnen zwemmen. Zowel goede als minder goede zwemmers en bodemvissen maken er gebruik van.” Een trotse Reurslag: “De vispasssages zijn duurzaam gebouwd en onderhoudsarm.”

Grote Modderkruiper

Faunatunnel onder water

Een vispassage is eigenlijk een faunatunnel, maar dan onder water. Het verbindt watergangen waar in het verleden stuwen en gemalen zijn geplaatst. “Door de vispassages kunnen vissen zich tussen verschillende leefgebieden verplaatsen, ongunstige omstandigheden ontwijken en gebieden opnieuw bereiken,” aldus Reurslag. 

Subsidie

De provincie Utrecht heeft in juni 2017 een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidie beschikbaar gesteld van 1,16 miljoen euro aan waterschap HDSR voor het aanleggen van veertienu vispassages. De subsidie bestaat voor de helft uit EU-geld en voor de andere helft uit provinciale middelen. 

Bekijken

Een aantal van de vispassages, al aangelegd of nog in aanbouw, is te bekijken. Daar heeft het waterschap een plaquette met informatie geplaatst op de volgende locaties:  

  • Inlaat fort IV Lunetten in Utrecht langs het fietspad;
  • Stuw de Hoek in Lopikerkapel langs de openbare weg (moet nog uitgevoerd worden);
  • Stuw Meidoornkade in Houten bij de parkeerplaats;
  • Stuw Kockengen langs de Meentweg/Wagendijk;
  • Stuw Prinses Irenebrug in Uitweg langs de openbare weg (moet nog uitgevoerd worden).

Meer informatie

Tekst en foto: provincie Utrecht (leadfoto: David Reurslag van waterschap HDSR bij vistrap bij gemaal 't Hazepad te Polsbroekerdam)