Pruimenpage in droogdal bij Vijlen

ARK Rewilding Nederland
2-JUL-2023 - Afgelopen week zijn enkele exemplaren van de Pruimenpage waargenomen in een droogdal bij Vijlen, Zuid-Limburg, in een gebied dat ARK Rewilding heeft ontwikkeld tot natuur. Dat is leuk nieuws want de Pruimenpage is absoluut geen algemene verschijning in ons land. Sterker nog: hij is al ruim dertig jaar niet meer waargenomen en alle waarnemingen tot nu toe in Nederland zijn op vier handen te tellen.

Natuurontwikkeling

Het betreffende gebied heeft ARK zo’n tien jaar geleden in samenwerking met Staatsbosbeheer, de huidige eigenaar, tot ontwikkeling gebracht. Het wordt extensief en jaarrond begraasd door een kudde runderen. De graslanden zijn rijk aan struwelen. Voor een deel betreft dit oude én recente aanplant van lijnvormige elementen. Voor een ander deel gaat het om spontane opslag, die eveneens zowel van recente datum is (vijf tot tien jaar geleden) als van tientallen jaren terug.

Kieskeurige fladderaar

Zoals de naam al zegt is de pruim de waardplant van de Pruimenpage, en dan vooral de Sleedoorn (Prunus spinosa). Hier vinden de rupsen hun voedsel. De vlinders foerageren graag op vlier en liguster. De beslotenheid van het droogdal en de aanwezigheid van hoogopgaande struiken waarop de Pruimenpage zijn eieren kan afzetten, maken het tot een aantrekkelijke plek. De Pruimenpage is behoorlijk kieskeurig. In feite ligt Zuid-Limburg aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Het zwaartepunt ligt in Oost- en Midden-Europa. Naburige populaties zijn te vinden in Eifel en Ardennen. Het is interessant om te volgen of deze soort nu ook in Zuid-Limburg een populatie gaat vormen. Tot nu toe stond hij vooral te boek als zwerver of als onregelmatige standvlinder.

Pruimenpage in Eifel

Natuurkracht

De ontwikkeling van méér struweelrijke droogdalen is niet alleen voor vlinders zoals de Pruimenpage of voor veel broedvogels en zoogdieren van groot belang. Dit type landschap vervult óók een sleutelrol bij het klimaatrobuust maken van het Zuid-Limburgse heuvelland. Structuurrijke graslanden met veel struikgewas zetten namelijk een rem op de afstroom van regenwater vanuit de droogdalen. Een snelle afstroom is funest voor de beken, afvoerwaterpieken schieten omhoog en leiden tot overstromingen. In het Geuldal weet men er alles van. De natuur is een stille kracht die ons ter zijde staat en regenwater goed opneemt en afremt!

Meer informatie

Tekst: Hettie Meertens, ARK Rewilding Nederland
Foto's: Kim Huskens (leadfoto: Pruimenpage in Zwarte Woud)