beekdal bij Epe

Vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond krijgt nieuwe eigenaar

Provincie Gelderland
4-OKT-2019 - Bijna vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond wisselt van eigenaar en beheerder. Dat is het resultaat van de Gelderse grondruil. Half mei plaatsten Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland de grond op het openbare platform Grondruilgelderland.nl. In totaal waren er 287 inschrijvingen. Deze week zijn 118 kavels gegund; tweederde van de aangeboden grond krijgt een andere eigenaar.

Vergroten kerngebieden

De grondruil draagt bij aan het vergroten van een aantal natuurgebieden in Gelderland. Grote aaneengesloten gebieden zijn goed voor de natuur en efficiënter in beheer. Staatsbosbeheer kan in deze ruil haar kerngebieden uitbreiden en minder belangrijke percelen afstoten. Provincie Gelderland hoopte ook de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten. Daarvoor zijn kleinere, losse gebieden aangeboden die bijvoorbeeld particulieren ook goed kunnen beheren. 56 particulieren krijgen nu ook grond gegund. De inschrijvers op kavels hebben hierover een bericht ontvangen. De verwachting is dat de aktepassering in november plaatsvindt. De grond is aangeboden met de verplichting de natuur in te richten en/of te beheren. De provincie ziet toe op het in stand houden van de natuur.

Provinciale grond

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk, en het behoud van natuur en biodiversiteit. Daarvoor koopt de provincie grond aan. Die grond wordt natuur, maar de provincie heeft niet de intentie natuurbeheerder te zijn. In totaal heeft de provincie 189 hectare gegund. Staatsbosbeheer verwierf daarvan 165 hectare aansluitend op haar kerngebieden binnen het Gelders Natuur Netwerk. De overige kavels van de provincie gingen naar andere inschrijvers.

Staatsbosbeheer grond

Veel Gelderse natuur is in beheer bij particulieren, zoals hier in de AchterhoekStaatsbosbeheer krijgt met de grondruil nieuwe gebieden in bezit die aansluiten op de eigen bestaande grote natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk. Deze gebieden zijn van nationaal en internationaal belang. Om aan het geld hiervoor te komen, bracht Staatsbosbeheer bijna 400 hectare in. In totaal heeft Staatsbosbeheer 204 hectare gegund. Daarmee kwam de verwachting uit dat niet op alle gronden zou worden ingeschreven. Er is wel voldoende verkocht om de verworven grond te kunnen betalen. Het restbedrag gaat in een fonds dat Staatsbosbeheer inzet voor aankoop van nieuwe natuurgronden in Gelderland.

Politieke rel

De grondruil leidde deze zomer tot een kleine politieke rel. De Partij voor de Dieren was het niet eens met de grondruil. De partij vindt dat Staatsbosbeheer geen grond moet afstoten en is bang dat de verkoop van natuurgrond ten koste gaat van de natuur. De partij stelde hierover kamervragen en startte een 'woudfunding-actie'. Daarvoor brachten 4500 mensen in korte tijd 185.000 euro bijeen. Maar geen van de kavels waarop de partij inschreef, is aan de PvdD gegund. Deze mensen krijgen hun geld nu terug, tenzij ze een schenking hebben gedaan, aldus de partij.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Jaap Zoet (leadfoto: beekdal bij Epe); Annemarie Bakker, Provincie Gelderland