Terrein Kamp van Zeist wordt nieuw natuurgebied

Provincie Utrecht
14-NOV-2022 - Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist aan de rand van Soesterberg wordt deels ingericht als natuurgebied. Voordat we hiermee starten, onderzoeken we eerst uitgebreid of het terrein en de gebouwen geen verontreinigende stoffen bevatten. Ook laten we onderzoek doen naar de aanwezige planten en dieren. Daarna worden bijna alle militaire gebouwen gesloopt en de verharding verwijderd.

In 2030 moet het natuurgebied klaar zijn. De provincie Utrecht is sinds 1 november 2022 officieel grondeigenaar van Kamp van Zeist.

29 hectare nieuwe natuur

Binnen het natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug wordt Kamp van Zeist in de komende jaren teruggegeven aan de natuur. 29 hectare van het terrein wordt ingericht als natuurgebied, waar ook recreatie mogelijk is. Het gebied zal deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Na de herinrichting dragen we het terrein over aan het Utrechts Landschap. Zij zetten de natuurontwikkeling voort en beheren het gebied. We voeren de werkzaamheden uit in fasen, onder andere omdat er afspraken zijn voor tijdelijk gebruik van delen van het terrein. Zo maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruik van het terrein voor de opvang van vluchtelingen.

Balans natuur en wonen

Aan de basis van het programma Hart van de Heuvelrug ligt de rood-groen balans. Voor iedere toegevoegde hectare bouwontwikkeling (= rood) moet een hectare natuurontwikkeling (= groen) terugkomen. Zo wordt bijvoorbeeld de geplande woningbouw in Huis ter Heide West en op de locatie rond de Willem Arntszhoeve in Den Dolder gecompenseerd met de nieuwe natuur op Kamp van Zeist.

Op het terrein Kamp van Zeist wordt de verharding verwijderd

Hart van de Heuvelrug

De provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen aan het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied van 5.300 hectare ontstaan en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist.

Tekst en foto's: Provincie Utrecht