Centruroides testaceus

25 soorten spinachtigen nieuw voor ABC-eilanden en 20 nieuw voor de wetenschap

California Academy of Sciences, Carmabi, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
29-DEC-2019 - Onder leiding van een onderzoeker van de California Academy of Science zijn in 2004-2005 de spinachtigen op Aruba, Bonaire en Curaçao gecatalogiseerd. De onlangs gepubliceerde resultaten in de Caribbean Journal of Science tonen 25 nieuwe soorten die niet eerder zijn beschreven voor de eilanden, en 20 nieuwe soorten voor de wetenschap. Dit is de eerste studie naar spinachtigen in meer dan 100 jaar.

Spinachtigen spelen een belangrijke rol binnen de ecosystemen van de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Hoewel ze vaak als een plaag worden gezien, zijn deze soorten cruciaal voor het beheersen van insectenpopulaties. Ondanks het grote belang van deze soorten is het verrassend dat er slechts één wetenschappelijke studie was, uit 1887, die deze soorten op de ABC-eilanden documenteert. Sindsdien zijn er verschillende artikelen geschreven over specifieke soorten, maar er zijn geen studies geweest die de gehele Arachnida-populatie beschreven.

De studie

Voor een update van de studie uit 1887 verzamelde een onderzoeksgroep van november 2004 tot en met januari 2005 spinachtigen op Bonaire en Curaçao. Spinachtigen op Aruba werden verzameld tijdens twee dagen in oktober 2004. Soorten werden verzameld in verschillende stedelijke en natuurlijke gebieden. Het doel van de studie was om soorten uit verschillende habitats te verzamelen om een representatief overzicht te krijgen van de op de eilanden aanwezige soorten.

De resultaten

Uiteindelijk werden meer dan 750 exemplaren verzameld en geïdentificeerd. Het betrof 1 soort schorpioen, 1 soort zweepspin (tailless whip scorpion), 2 soorten bastaardschorpioenen en 76 soorten spinnen. Van deze soorten was van 25 niet eerder bekend dat ze aanwezig waren op de ABC-eilanden en 20 soorten waren nieuw voor de wetenschap.

In tegenstelling tot Bonaire en Curaçao, die door een diepe oceaangeul van het Zuid-Amerikaanse vasteland zijn gescheiden, is Aruba verbonden met het Zuid-Amerikaanse continent. In feite kunnen planten- en diersoorten op het eiland nauw verbonden zijn met de Zuid-Amerikaanse soorten, omdat wordt aangenomen dat Aruba verbonden was met het vasteland tijdens de laatste glaciale daling van de zeespiegel 19.900 jaar geleden. Hoewel het moeilijk is conclusies te trekken omdat er maar gedurende twee dagen spinachtigen verzameld werden op Aruba, vond deze studie niet veel overlap met de soorten die op Curaçao en Bonaire zijn gevonden. Bovendien identificeerden onderzoekers twee soorten die niet eerder waren beschreven. Het is mogelijk dat, als er gedurende langere tijd soorten zouden worden verzameld, er meer exemplaren zouden worden gedocumenteerd die de overlap met de andere twee eilanden zouden vergroten.

Op alle drie de eilanden werden meer exemplaren verzameld in natuurlijke gebieden dan in stedelijke gebieden. Op Curaçao werd het grootste aantal soorten aangetroffen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er gedurende een langere periode en op meer gevarieerde locaties soorten werden verzameld. In het algemeen wordt verwacht dat Curaçao een meer divers ecosysteem heeft, omdat het eiland een grotere variatie aan vegetatietypen en plantensoorten heeft, samen met grotere hoogteverschillen, meer jaarlijkse regenval en minder aantasting van de habitats dan op Bonaire.

Mogelijk link met slavenhandel

Het biologisch onderzoeksstation CARMABI op Curaçao ving een bodemjachtspin (Australoechemus celer), een soort waarvan eerder alleen bekend was dat deze op de Kaapverdische Eilanden voorkwam. De oorsprong van deze soort is onduidelijk. Het kan zijn dat deze spin een inheemse soort vertegenwoordigt die mogelijk lang geleden is geïntroduceerd toen slaven op Kaapverdië werden gehouden voordat ze naar Curaçao werden verscheept. Of andersom: geïntroduceerd op de Kaapverdische eilanden vanuit Curaçao / Zuid-Amerika.

Verbindingen

Spinachtigen spelen een zeer belangrijke rol in hun omgeving. De eerste stap om ze te beschermen is om goed te begrijpen welke soorten op elk eiland aanwezig zijn. Deze studie is een belangrijke start voor het bijwerken van de spinachtigendatabase, maar er is meer onderzoek nodig om de spinachtigen op elk van de eilanden volledig te beschrijven. Het is interessant welke nieuwe soorten er nog gevonden kunnen worden en welke verbindingen met andere eilanden kunnen worden gemaakt gezien de rijke geschiedenis van elk eiland.

Meld uw waarnemingen

Heeft u spinachtigen gezien? Meld uw waarneming op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps die u op die website kunt vinden.

Deze gratis website en gratis apps kunnen niet alleen door biologen, maar ook door burgers en toeristen worden gebruikt om dieren en planten te melden en zijn beschikbaar in meer dan 40 talen. Ze worden nu ook vertaald naar Papiaments. Het rapporteren van soorten door lokale gemeenschappen is zeer waardevol voor de natuurbeschermingsorganisatie om meer over de soorten op onze eilanden te leren en ze te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met research@dcnanature.org.

Meer informatie

Tekst: Tineke van Bussel, DCNA
FotoM. Oversteegen and C. de Haseth (leadfoto: schorpioen Centruroides testaceus)