Nevelpanter

Opmerkelijke rijkdom grote katten op grens Myanmar en Thailand

WWF Nederland
18-JAN-2020 - Van alle grote kattensoorten ter wereld worden er tenminste zeven aangetroffen in één enkel landschap op de grens van Thailand en Myanmar. Maar volgens een rapport van WWF worden deze bijzondere katten steeds meer bedreigd. WWF schetst een actieplan om ze te behoeden voor uitsterven.

Het rapport Dawna Tenasserim: The Land of Cats beschrijft de tijgers, luipaarden, nevelpanters, Aziatische goudkatten, marmerkatten, moeraskatten en Bengaalse tijgerkatten die door de bossen van dit uitgestrekte landschap zwerven. Ook aan bod komt de ongrijpbare viskat, die er ook zou kunnen leven. Met 18 miljoen hectare is Dawna Tenasserim het grootste aaneengesloten bosrijke gebied op het vasteland van Zuidoost-Azië en een ongelooflijke 82 procent is nu nog bebost. Deze uitzonderlijke kattendiversiteit en de grootte en kwaliteit van de boshabitat onderstrepen dat het dringend nodig is dat het landschap betere bescherming krijgt.

Neerwaartse trend

De zeven, mogelijk acht kattensoorten houden stand, ondanks de intense druk van stroperij voor de illegale handel in wilde dieren, verlies van leefgebied door ontbossing en vergelding voor het doden van vee. Maar hoe lang nog? Er is sprake van een neergaande trend van grote katten in Azië; zo moest onlangs in buurland Laos de conclusie getrokken worden dat de tijger en de luipaard daar zijn uitgestorven. Tenzij de betrokken landen en de wereld als geheel de waarde van het gebied als biodiversiteitshotspot erkennen en snel de bedreigingen aanpakken, moeten we vrezen dat de katten van Dawna Tenasserim eenzelfde lot tegemoet gaan als die in Laos.

Moeraskat

8-punten actieplan

WWF heeft een actieplan van acht punten van aanpak geformuleerd om het Land van de Katten te redden:

  1. Meer investeringen in cruciale gebieden voor katachtigen;
  2. Meer onderzoek naar biodiversiteit bij katten, naar prooidieren en de eisen waaraan hun leefgebied moet voldoen;
  3. Aanwijzing en bescherming van corridors voor wilde dieren binnen en tussen landen;
  4. Versterking van rangereenheden aan beide zijden van de grens, betere wetshandhaving en deelname van gemeenschappen bij bescherming van de wilde dieren en hun leefgebied;
  5. Verhoogde betrokkenheid bij lokale en inheemse gemeenschappen;
  6. Erkenning en bescherming op hoog niveau van vitale leefgebieden in Dawna Tenasserim;
  7. Grensoverschrijdende aanpak voor het monitoren en beschermen van soorten zoals tijgers die een groot gebied nodig hebben; en
  8. Anticiperen op, volgen van en samenwerken met nationale en regionale bureaus die de aanleg van infrastructuur plannen om de negatieve effecten van grote projecten zoals wegen te verminderen.

Gezond leefgebied voor alle bedreigde diersoorten

De reden dat er nog zoveel kattensoorten in de Dawna Tenasserim zijn, is vanwege een combinatie van de effectieve gebiedsbescherming door Thailand, de sterke beschermingsmoraal van lokale gemeenschappen en het feit dat Zuid-Myanmar zo lang ontoegankelijk was.

“Met de juiste bescherming en goed beheer kunnen we ervan uitgaan dat Dawna Tenasserim een gezond leefgebied kan zijn, niet alleen voor grote katten maar voor alle bedreigde diersoorten die in dit mooie landschap voorkomen”, zegt Arnold Sitompul, directeur natuurbescherming van WWF-Thailand.

Meer informatie

Tekst: Sabine Bos, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Georgette Douwma, naturepl.com (leadfoto: nevelpanter); Roger Hooper