Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied

Provincie Utrecht
13-FEB-2020 - Ontwikkeling van de natuur, goede leefbaarheid van dorpen, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw. Voor deze verbeteringen van het landelijk gebied trekt de provincie Utrecht in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit.

Voor deze extra investeringen en ontwikkelingen stelt de provincie subsidies beschikbaar. Een kleine greep uit de maatregelen voor de Utrechtse natuur in het programmaplan 2020 die worden bekostigd: ontwikkeling van schraallanden langs rivier de Meije, natuurinrichting in Groot Wilnis-Vinkeveen en het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen, realisatie natuur én natuurspeelplaats Marickenland en rietherstel langs Eemmeer. In totaal moet hier in 2020 125 hectare nieuwe natuur zijn ontwikkeld en 200 hectare zijn ingericht.

Wandelaar steekt met trekpontje Veldwetering over. Dit maakt deel uit van een nieuwe wandelverbinding dwars door weilanden in Galgenland, Wilnis, tussen de knooppunten 46 en 47 van het wandelnetwerk in het Groene Hart

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het landelijk gebied is belangrijk voor de productie van ons voedsel, herbergt waardevolle natuurgebieden en kent verschillende recreatiemogelijkheden. We staan wel voor een aantal grote uitdagingen, zoals bodemdaling, de leefbaarheid van kleine kernen en de verandering naar een duurzamere vorm van landbouw. Met het beschikbare geld kunnen we samen met direct betrokkenen in het gebied verder werken aan oplossingen voor die uitdagingen en maken we het landelijk gebied toekomstbestendig.”

Zo blijft het ook in de toekomst voor iedereen mogelijk om te genieten van het buitengebied in de provincie Utrecht.

Verlenging

De circa 28 miljoen euro is specifiek bedoeld voor het landelijk gebied en valt onder het provinciale programma ‘Agenda Vitaal Platteland’ (AVP). Vanuit dit programma is in voorgaande jaren onder andere natuurinrichting in Natura 2000-gebieden uitgevoerd, zoals in de Oostelijke Binnenpolder Tienhoven. Ook is het wandelroutenetwerk in het westen van de provincie voltooid, met ruim elfhonderd kilometer aan wandelroutes. Daarnaast zijn innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem. Het stimuleren van energieneutrale melkveehouderijen is ook onderdeel van het programma en draagt bij aan duurzamere landbouw.

Meer informatie

Tekst en foto's: provincie Utrecht (leadfoto: Mijdrechtse Dwarstocht, onderdeel van nieuw natuurgebied Marickenland in het zuidoostelijke deel van polder Groot-Mijdrecht)