Pablo Titonell

Wereld Natuur Fonds financiert nieuwe leerstoel Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens

WWF Nederland
21-FEB-2020 - Voor een toekomstbestendige landbouw voor natuur én boer is behoefte aan meer inzichten en meer kennis over hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Om deze reden financiert het Wereld Natuur Fonds de nieuwe leerstoel ‘Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens’, van prof. dr. Pablo Tittonell aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Belangrijk doel van deze leerstoel binnen het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is het onderzoeken hoe natuur en landbouw dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de rol van landbouwgebieden als leefgebied voor wilde dieren, en de bijdrage van biodiversiteit aan landbouw door diensten die natuur levert zoals bestuiving en een vruchtbare bodem. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van een landbouwsysteem dat winstgevend is voor boeren, voorziet in behoeften vanuit de samenleving én meerwaarde biedt voor natuur.

“In plaats van tegenover elkaar, staan landbouw en natuur juist naast elkaar”, aldus Pablo Tittonell. “Boeren mét natuur, oftewel agro-ecologie, is een stroming die vanuit zowel de wetenschap als de praktijk opvallend positieve uitkomsten laat zien. En niet alleen voor kleinschalige landbouw: de principes zijn ook goed toepasbaar om een duurzame voedselvoorziening te waarborgen. Landbouw kan profiteren van natuur en natuur van landbouw, zonder nadelige compromissen.”

Ombuigen biodiversiteitsverlies naar herstel

Vanuit de agrarische sector is veel interesse voor natuurvriendelijke landbouw. Er is echter ook veel behoefte aan meer kennis over bijvoorbeeld de rol van bestuivende insecten, natuurlijke plaagbestrijding en het stimuleren van bodemleven. Daarom is het belangrijk om te investeren in onderzoek, het delen van kennis en het verbinden van kennis aan de praktijk.

“Natuurreservaten beslaan slechts zo’n tien procent van ons landoppervlak. Als we de trend van verlies aan biodiversiteit willen ombuigen naar herstel, dan moeten we dus ook buiten natuurgebieden ecosystemen herstellen”, zegt Kirsten Schuijt, CEO van WWF-NL. “Het voedselsysteem is één van de belangrijkste oorzaken van verlies aan biodiversiteit wereldwijd. Er ligt dus een belangrijke oplossing in agrarische landschappen. Het huidige landbouwsysteem moet hiervoor echter drastische veranderingen ondergaan. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt deze noodzaak voor een urgente landbouwtransitie, ook in Nederland. Deze leerstoel helpt mee om te komen tot vernieuwende landbouwoplossingen om deze transitie, samen met boeren, bedrijfsleven en overheden, daadwerkelijk te realiseren.”

Over prof. dr. Pablo Tittonel

Pablo Tittonell is nationaal coördinator van het Natural Resources and Environment-programma van INTA, de landbouwonderzoeksorganisatie in Argentinië. Hij is voormalig hoogleraar van de vakgroep Farming Systems Ecology van de WUR en is verbonden aan de Ecole Doctorale Sibaghe van de Universiteit van Montpellier, Frankrijk en aan de Nationale Universiteit van Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentinië. Hij is gepromoveerd op productie-ecologie en natural resource management en zijn expertise omvat bodemvruchtbaarheid, agro-ecologie, biodiversiteit en analyse van landbouwsystemen. Hij nam deel aan diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten over de hele wereld op het gebied van ontwerp, veerkracht en aanpassing van landbouwsystemen, met een focus op sociaal-ecologische processen op het raakvlak van landbouw en natuur.

Hij werkte bij CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) waar hij een onderzoeksteam leidde op het gebied van Systems Design and Evaluation met activiteiten in La Réunion, Brazilië, Vietnam, Burkina Faso, Kameroen, Benin, Kenia en Zimbabwe. Hij is bestuurslid van de in Montpellier gevestigde Agropolis Foundation, lid van de Latin American Society for Agroecology (SOCLA), en is hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Agricultural Systems. Tittonell adviseert de FAO en drie van de samenwerkende CGIAR-programma's en begeleidt 22 promovendi met veldwerk in Europa, Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

Tekst: Annemiek Heuvelmans-Driessen, Wereld Natuur Fonds
Foto: Wereld Natuur Fonds