Ree springt over sloot

Prinsenbeekse polder Weimeren: van grasland naar waterplassen

Provincie Noord-Brabant
9-MRT-2020 - “We gaan de Prinsenbeekse polder Weimeren inrichten tot waterplassen en rietmoeras. Hier doen we ongeveer 7 jaar over. We werken met maar één graafmachine, zodat de aanwezige dieren voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te verplaatsen.” Dat zegt Jeroen van Leijsen, omgevingsmanager voor het project in Weimeren, namens de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer.

Polder Weimeren ligt in de meest noordwestelijke punt van Breda. “Het is een beetje een uithoek. Daarom is het er nog zo rustig. De polder is onderdeel van de natuurrealisatie in natuurgebied Noordrand Midden”, legt Jeroen uit. “We gaan er de waterhuishouding verbeteren in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Weimeren is een buitendijkse polder die overstroomt bij extreem hoog water van de rivier de Mark. Hij wordt dan gebruikt als waterbergingsgebied, om te zorgen dat Breda droge voeten houdt.”

Reeën in het grasland

Turfputten

Weimeren wordt in fases uitgevoerd. Het oostelijk deel van het gebied is de eerste fase en volledig in eigendom van Staatsbosbeheer. Weimeren is zo’n 200 hectare groot en bestaat vooral uit grasland met hier en daar een bosje. Die bosjes zijn laagveenbosjes die ontstonden op verlande petgaten. Jeroen: “Petgaten zijn turfputten die al eeuwen geleden werden gegraven. Ze groeiden langzaam dicht en nu is er bos op ontstaan.”

De groene glazenmaker

Weimeren is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en een officiële ‘natte natuurparel’. Juist daarom is het belangrijk dat er meer biodiversiteit ontstaat in het gebied. Een grote voorwaarde hiervoor is de verbetering van de waterhuishouding. Daarom verdwijnt een groot deel van de sloten die er nu liggen.

Jeroen legt uit: “Heel langzaam gaan we delen van de polder uitgraven. Zo ontstaat er een waterrijke natuur met open waterplassen en rietmoeras. Het moet een ideaal gebied worden voor soorten als de roerdomp, de otter en de groene glazenmaker. De laatste is een zeldzame libellesoort die we binnen enkele jaren hopen te verwelkomen.”

De roerdomp

Krabbescheer

Ook de vegetatie zal diverser worden. “Het meest kijken we uit naar krabbescheer”, vertelt Jeroen. “Deze plant groeit alleen bij zoet water van goede kwaliteit. Dus als we die straks in Weimeren vinden, is de waterkwaliteit verbeterd.”

Het ontwerp-projectplan van fase 1 heeft in januari ter inzage geleden. Het waterschap beslist er dit voorjaar definitief over. Na de zomer starten de werkzaamheden; eind 2027 worden ze afgerond.

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's: Hans van de Broek; Henk Osinga; Tienus de Jong