landschapselement wintervoedsel B1

Regeling voor meer landschapselementen in Brabant

Provincie Noord-Brabant
13-JUL-2020 - Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie Noord-Brabant een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. De nieuwe Brabantse gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes-Straver, ging kijken naar praktijkvoorbeelden.

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver in gesprek met Jos Kuijpers “Ik hoor vaak dat boeren en natuur tegenover elkaar staan, maar ik moet de eerste boer nog tegenkomen die niets met natuur heeft”, concludeerde de nieuwe gedeputeerde Elies Lemkes-Straver bij haar bezoek aan Jolande en Jos Kuijpers in Laarbeek. “Boeren hebben ook belang bij biodiversiteit, een goede bodemkwaliteit en water dat vastgehouden wordt. Voor boeren is deze regeling dus ook interessant. En het levert een prachtig gevarieerd landschap op. Hopelijk inspireren deze mooie voorbeelden andere boeren ook, want ik zou graag zien dat er meer gebruik van de regeling wordt gemaakt om extra natuurelementen in het boerenlandschap te krijgen.”

Jolande en Jos Kuijpers doen graag mee aan de regeling, want toen ze wilde stoppen met melkvee, kwamen er bloemrijke bermen en ingezaaide akkerranden bij het vernieuwde bedrijf dat nu jongvee opfokt. “Ons bedrijf is al generaties in de familie en maakt onderdeel uit van langgoed Croy. We hebben stroken van twaalf meter breed, samen goed voor ruim één hectare aan bloemrijke randen, bijenranden en akkerflora en –fauna”, vertelt Jolanda. Een keuze waar ze veel positieve reacties op krijgen.

Missieklooster Heilig Bloed

De nieuwe ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de dertien jaar oude ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’ (StiKa). Met die regeling werden al veel bloemrijke akkerranden, houtwallen en bomenlanen aangelegd. Ook bij Geert en Christa Migchels, die een verbreed landbouwbedrijf runnen.

Naast de 150 melkkoeien hebben ze een hotel, restaurant en landgoedwinkel pal naast het Missieklooster Heilig Bloed. Ze staan bekend onder hun bedrijfsnaam de Brabantse Kluis. Al meerdere jaren nemen ze deel aan de regeling voor het beheer van bestaande 0,4 hectare hakhoutsingels, bomenrijen bestaande uit 400 bomen en twee kilometer wandelpaden. “Met de nieuwe regeling willen we een poel gaan aanleggen, voor een nog bredere natuurbeleving van onze bezoekers”, zegt Christa.

Een poel in het Brabantse landschap

Acht thema’s en tien landschapstypen

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in tien landschapstypen. Daarnaast hebben de gemeenten of het waterschap met acht thema’s aangegeven waar ze welke doelen wil bereiken. Een thema kan zijn: Landschapsontwikkeling, Landschapsbeheer, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptie.

Het landschap met houtwallen in LaarbeekKaart met thema's per gemeente of waterschap

Wil je weten of jij in een van de gebieden grondeigenaar bent zodat, je mee kunt doen? Kijk dan op de kaart! Sta je er nu niet bij? In oktober zullen meer gemeenten en waterschappen mee gaan doen aan deze regeling, waardoor de mogelijkheden verruimd worden. Meer details zijn ook te vinden via het subsidieloket van provincie Noord-Brabant

Tekst: Annelies Cuijpers, provincie Noord-Brabant
Foto's: provincie Noord-Brabant en Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap