In het gebied werden kamers gemaakt voor de verschillende weiden. Als afscheiding staan er elzensingels en struweelhagen. De weides zijn ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. (eenmalig gebruik)

Stimuleringsregeling Landschap maakt Brabant nog mooier

Provincie Noord-Brabant
5-APR-2021 - De subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ stelt bijdragen beschikbaar aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden in Brabant. Veldcoördinatoren ondersteunen enthousiaste deelnemers.

De subsidieregeling stimuleert de aanleg en het beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden in Brabant“We kunnen Noord-Brabant er een stukje mooier mee maken”, zegt Martien Vinken. “Als veldcoördinator adviseer ik mensen hoe ze hun grond kunnen inrichten. Ook help ik hen met alles eromheen. Het is prachtig werk. Laatst hebben we nog een akkerrand aangelegd met een bloemenmengsel speciaal voor de wilde bij. We krijgen zo niet alleen een aantrekkelijk landschap om in te verblijven, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit.”

Bijenrand en knotwilgen

De regeling is echter niet alleen bedoeld om nieuwe landschapselementen aan te leggen. “De regeling is er ook om bestaande landschapselementen optimaal in stand te kunnen houden. Zo hebben we laatst een beheerovereenkomst gesloten voor een beeldbepalende knotwilgenrij van zo’n dertig jaar oud”, vertelt Martien Vinken. Hij werkt als een van de veldcoördinatoren in opdracht van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, en helpt particulieren om met de nieuwe subsidieregeling landschapsontwikkeling voor burgers en boeren mogelijk te maken. Naast een vergoeding voor aanleg en beheer, kan ook een vergoeding worden verstrekt voor opbrengstderving of voor grondwaardedaling. Deze toekenning is afhankelijk van de thema’s die in een gebied zijn opengesteld.

Van mais naar natuurlijk

Ook Christine is blij met de regeling. “Ruim dertig jaar geleden kocht ik een boerderij met één hectare grond erbij. Ik hield er schapen, varkens en paarden. Voor die laatste hadden we grote behoefte aan meer (hooi)land. Anderhalf jaar geleden kwam ik in de gelegenheid om er vijf hectare bij te kopen. Hier werd mais op verbouwd. Ik wilde het zo natuurlijk mogelijk inrichten voor de paarden en andere dieren. Martien en ik maakten samen een opzet die was afgestemd op het gebied. Brabants Landschap werkte het verder uit. Zo hebben we een poel aangelegd op een natte plek, direct aansluitend op een moerasbos waarvan dit veld vroeger deel uitmaakte. We hebben er ook bosschages en struweelhagen geplant, waardoor er een natuurlijke overgang is ontstaan.”

Hoogstamboomgaard

De nieuwe beplanting tussen de nieuwe poel en het natte bos vormt een geleidelijke overgangIn eerste instantie wilde Christine alles zelf aanleggen. “Maar daarvoor werd het uiteindelijk een veel te groot project”, lacht ze nu. “Afgelopen januari hebben we wel zelf met vrienden alles aangeplant.” Martien vertelt enthousiast: “Centraal kwam er een hoogstamboomgaard. In het gebied maakten we kamers voor de verschillende weiden; als afscheiding staan er elzensingels en struweelhagen.” Christine vult aan: “De weides hebben we ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en de hoogstamboomgaard staat vol met oude appelrassen. Ze gaan nu net bloeien. Prachtig!”

Thema’s

De regeling wordt gevoed met een financiële inbreng van gemeenten, waterschappen en de provincie. Dit principe bestaat al sinds 2007, maar vorig jaar is de regeling in een nieuw jasje gestoken. Daarbij bepalen gemeenten en waterschappen via thema’s waar en voor welke doelen de middelen kunnen worden ingezet. Zo is er met de vernieuwing van de regeling ook het thema ‘klimaatadaptatie’ toegevoegd. De thema’s, de budgetten en de aandachtsgebieden kunnen bij elke nieuwe openstelling worden aangepast. Brabants Landschap verzorgt de coördinatie van de regeling en geeft desgevraagd meer informatie.

Tekst: Annelies Cuijpers, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Christine (Leadfoto: In het gebied van Christine werden kamers gemaakt voor de verschillende weiden. Als afscheiding staan er elzensingels en struweelhagen. De weides zijn ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel.)