Bloemrijke dijk in de Ooijpolder

Symposium: biodiversiteit zoals Chris van Leeuwen dat zag

Heimans en Thijsse Stichting, Staatsbosbeheer
15-AUG-2020 - Hoe gaan we biodiversiteit beschermen? De visie van Chris van Leeuwen, de biodiversiteitspionier van de vorige eeuw en de grondlegger van het hedendaagse natuurbeheer geeft concrete handvatten. Op 10 september organiseert Staatsbosbeheer samen met de Heimans en Thijsse Stichting en Stichting Groeneveld een symposium over het werk en gedachtegoed van Chris van Leeuwen. Het is online bij te wonen.

Biodiversiteit is hot. Het onderwerp staat volop in de belangstelling en niet voor niets. Alle wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat populaties planten en dieren de afgelopen decennia sterk afgenomen zijn. Bescherming en herstel van biodiversiteit en duurzaam gebruik van de leefomgeving is niet eerder zo urgent geweest. De vraag hierbij is: hoe gaan we dit realiseren? De visie van ecoloog Chris van Leeuwen geeft hiervoor concrete handvatten.

Chris van Leeuwenjaar

2020 is het honderdste geboortejaar van ecoloog Chris van Leeuwen. Hij was dé biodiversiteitspionier van de vorige eeuw en geldt als de grondlegger van het hedendaagse natuurbeheer. Je zou hem gerust de ‘Nederlandse Darwin’ kunnen noemen die met zijn enorme veldkennis en observatievermogen de kern van biodiversiteit en natuurprocessen wist te doorgronden. In de jaren 60 en 70 legde hij zijn bevindingen vast in de Relatietheorie; een beschrijving van de complexe wisselwerking tussen organismen en hun standplaats. Hoog tijd om deze ecoloog eens in het zonnetje te zetten door 2020 uit te roepen als het ‘Chris van Leeuwenjaar’.

Symposium

Op 10 september 2020 organiseren we een speciaal middagsymposium dat in het teken staat van het werk en gedachtegoed van Chris van Leeuwen, met prikkelende bijdragen van onder meer:

  • Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer)
  • Frank Berendse (Wageningen University)
  • Cees Anton de Vries & Douwe Jan Joustra (oud TU-studenten)
  • Henk-Jan van der Veen (Staatsbosbeheer)

Met het thema laten we zien dat de Relatietheorie vandaag de dag nog steeds actueel is en oplossingen biedt om biodiversiteit te bevorderen.

Initiatief

1974 - Chris van Leeuwen houdt zijn rede over zijn Relatietheorie bij de Rijksuniversiteit Groningen

Het idee komt van Henk-Jan van der Veen, boswachter publiek bij Staatsbosbeheer. Samen met een aantal oud-collega’s van Van Leeuwen nam hij het initiatief voor het organiseren van dit evenement. "Chris begon zijn loopbaan in 1947 bij Staatsbosbeheer en werkte hier tien jaar. Daarna zette hij zijn werk voort bij het RIN en de TU Delft, tot zijn pensionering in 1985. Wat velen niet weten is dat Chris al die tijd op de loonlijst van Staatsbosbeheer is blijven staan. Een Van Leeuwenjaar doet recht aan wat hij betekent (en betekend heeft) voor ons vakgebied en is een mooie gelegenheid om deze oud-collega en zijn gedachtegoed weer onder de aandacht te brengen", aldus Van der Veen. Dat weinig vakgenoten dit nog weten komt doordat Chris een bescheiden man was die niet zo nadrukkelijk op de voorgrond hoefde te staan.

Aanmelden

Vanwege corona-maatregelen is het symposium online via een livestream bij te wonen. Geïnteresseerd? Aanmelden is noodzakelijk en kan door een mailtje te sturen naar n.geerlings@staatsbosbeheer.nl.

Boswachtersblog

In 2018 schreef initiatiefnemer boswachter Henk-Jan van der Veen een blog over de Relatietheorie van Chris van Leeuwen, als reactie op het artikel van Pieter Winsemius over de Klimaattafel.

Tekst: Staatsbosbeheer, Heimans en Thijsse Stichting en Stichting Groeneveld
Foto's: Henk-Jan van der Veen (leadfoto: bloemrijke dijk in de Ooijpolder); Familiearchief Van Leeuwen