kleine vuurvlinder - primair

Kleine vuurvlinder: nauwelijks te missen!

De Vlinderstichting
3-SEP-2020 - De echte vlindertijd is over, maar in de nazomer zijn er nog zeker vlinders te zien. Het landkaartje begint met een derde generatie, de koolwitjes zijn er volop en ook de kleine vuurvlinder is nu te zien. Het lijkt alsof deze soort dit jaar in september erg algemeen wordt. De huidige derde generatie vliegt nog tot in oktober, dus voldoende gelegenheid om deze fraaie vlinder te zien te krijgen.

Kleine vuurvlinders zijn overal waar bloeiende planten staan te vindenHoewel er in het meetnet vlinders in 2020 weer minder vlinders zijn geteld en het dus een erg matig vlinderjaar was, zijn er toch een aantal soorten die het prima hebben gedaan. Hooibeestje, bruin blauwtje en kleine parelmoervlinder zijn blijkbaar prima bestand tegen droogte en hebben dit jaar veel gevlogen. Ook de kleine vuurvlinder was het hele jaar al veel te zien. Bij deze vlinder is vaak de derde generatie, die vanaf eind augustus tevoorschijn komt, de grootste. Ook dit jaar lijkt dat het geval, want er worden er nu al veel gemeld op Waarneming en Telmee. De kleine vuurvlinder is een echte graslandvlinder, die in het hele land voorkomt op bloemrijke plekken. De rupsen zijn gespecialiseerd op schapenzuring en veldzuring, planten die in bloemrijk grasland regelmatig aanwezig zijn. Op drogere en schralere plekken is schapenzuring talrijk, op wat rijkere en vochtiger plekken de veldzuring. Als je nu met mooi weer op bloemrijke plekken gaat zoeken, heb je grote kans kleine vuurvlinder te zien.

Waarnemingen kleine vuurvlinder dit jaar (tot 1 september) en de aantallen in de routes, rood 2020 en blauw 1990 - 2019

Kleine vuurvlinders vliegen snel en grillig, maar gaan ook vaak zitten en zijn dan goed te herkennenIn het stedelijk gebied waar ruimte is voor bloemrijk grasland, zoals in de bredere bermen en groenstroken, is de kleine vuurvlinder bijvoorbeeld een vaste gast. Het is geen tuinvlinder, maar af en toe kunnen er wel zwervende vlinders vanuit de bermen en parken in de tuin gezien worden. De kleine vuurvlinder is gemakkelijk te herkennen. Als ze vliegen is dat wel lastig, want ze hebben een zeer snelle en grillige vlucht. Gelukkig gaan ze ook vaak zitten en dan doen ze meestal hun vleugels open waardoor de prachtig diep oranje kleur van de voorvleugels, met de donkere stippen goed te zien is. De mannetjes van de kleine vuurvlinder kunnen erg territoriaal zijn. Dan zitten ze, vaak op een bloemrijke plek, op wacht en schieten af op alle passerende vlinders. Andere mannetjes worden fanatiek verjaagd; vrouwtjes hartelijk ontvangen. De kleur van mannetje en vrouwtje is gelijk, maar aan het gedrag kun je dus wel zien of je met een mannetje te maken hebt. Ga op pad de komende weken, want de kleine vuurvlinder is de komende dagen nauwelijks te missen.

Het meetnet vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting 
Kaartje: NDFF, grafiek meetnet vlinders