groot dikkopje - primair

De zomervlinders komen tevoorschijn

De Vlinderstichting
15-JUN-2023 - Dit voorjaar was erg slecht wat betreft dagvlinders; er vlogen er veel minder dan in andere jaren. In juni is er vaak een periode waarin er weinig vlinders te zien zijn, de zogenaamde junidip. De voorjaarsvlinders zijn dan uitgevlogen en de zomervlinders vliegen nog net niet. Nu komen die zomervlinders tevoorschijn en zullen we dus, als het goed is, weer meer vlinders te zien krijgen.

Een vrouwtje bruin zandoogje, drinkend op akkerdistelEen van die zomervlinders is het bruin zandoogje. Deze heeft maar een generatie per jaar en vliegt van juni tot ver in augustus. In het meetnet vlinders is het bruin zandoogje jaarlijks de meest algemene vlinder. Dat komt niet omdat het de meest verbreide soort is, want op heel veel plekken ontbreekt hij, maar vooral omdat de vlinder op de plekken waar hij vliegt enorm talrijk kan zijn. Een route van een kilometer lang en vijf meter breed kan tijdens een telling wel honderden bruin zandoogjes opleveren. Het bruin zandoogje is een soort van bloemrijk grasland. Ze komen voor in natuurgebieden, maar ook in wat bredere wegbermen en groenstroken. De rupsen leven op diverse grassen en zijn in het grasland aanwezig van de zomer tot na de winter. Pas dan, in mei en juni, verpoppen ze en vanaf juni verschijnen de vlinders. De mannetjes verschijnen, zoals vaker bij vlinders, eerder dan de vrouwtjes. Mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes en minder contrastrijk gekleurd.

Groot dikkopjeHet groot dikkopje is een typische graslandvlinder, die verspreid door het land voorkomt, maar vooral op de zandgronden te zien is. Dikkopjes hebben een bijzondere vorm, een beetje driehoekig als ze dicht zitten en een ‘dubbeldekker’ als ze de vleugels open hebben. De rups van het groot dikkopje overwintert in grassen. Er moet voor deze vlinder dus altijd vegetatie de winter blijven overstaan. Ook het bruin zandoogje is een echte graslandvlinder. Het is een algemene vlinder die ook in een groot deel van het land te zien is. Vanaf nu zullen nog veel meer vlinders uit de pop komen. De komende weken zult u dat ook zelf kunnen zien als u bijvoorbeeld veel bloeiende planten in de tuin hebt. Want hoewel groot dikkopje en bruin zandoogje niet zo vaak tuinen bezoeken, kunt u wel genieten van vlinders die dat wel graag doen zoals kleine vos, dagpauwoog, atalanta en de koolwitjes.

Landelijke Tuinvlindertelling

  • Voor in de agenda: vanaf 7 juli t/m 9 juli is er weer de Landelijke Tuinvlindertelling. We vragen u om dan een kwartier lang de vlinders in uw tuin te tellen en door te geven. We zijn zeer benieuwd wat deze telling dit jaar aan vlinders oplevert.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting