bruin zandoogje - primair

Junidip is over, zomerpiek begint

De Vlinderstichting
13-JUN-2022 - Dagvlinders hebben in het voorjaar een kleine piek en in de zomer vliegen er meestal veel vlinders. Daartussen is er een zogenaamde junidip, een periode dat er even minder vlinders te zien zijn. Inmiddels zijn we zo’n beetje door die dip heen en beginnen de zomervlinders volop te vliegen.

Het icarusblauwtje vliegt in meerdere generaties per jaar

In het voorjaar komen de vlindersoorten die als vlinder hebben overwinterd tevoorschijn. Deze worden vervolgens aangevuld met de eerste generaties van een aantal andere soorten, zoals de koolwitjes, bont zandoogje, boomblauwtje en landkaartje. Deze leggen eitjes, en sterven dan. In de volgende periode, die van jaar tot jaar varieert tussen half mei en half juni, spreken we van een junidip. De voorjaarsvlinders zijn verdwenen en de zomervlinders en de zomergeneraties zijn er nog niet, als vlinder tenminste. Tijdens die junidip zijn er natuurlijk volop eitjes, rupsen en poppen, maar die vallen nu eenmaal veel minder op. Door klimaatverandering zien we de vlinders dagen tot weken eerder verschijnen dan vroeger en ook die junidip is nu vaker in mei dan in juni. Dit jaar, 2022, was de dip vroeg en hij duurde ook lang. Waarschijnlijk door het erg zonnige en warme weer waren de vlinders begin mei volop actief en hebben zich snel en goed kunnen voortplanten, maar doordat ze veel konden vliegen zijn ze ook snel versleten en snel dood gegaan.

Enkele soorten met meerdere generaties per jaar: v.l.n.r. boven: landkaartje, kleine vuurvlinder, kleine parelmoervlinder, klein koolwitje en klein geaderd witje. Onder: groot koolwitje, bruin blauwtje, hooibeestje, bont zandoogje en boomblauwtje

Vlinders met een generatie in de zomer, v.l.n.r. bruin zandoogje, groot dikkopje, heideblauwtje, koevinkje en oranje zandoogje

De keizersmantel, die zich recent in ons land flink heeft uitgebreid, vliegt in een generatie in de zomerIn die dip is er natuurlijk wel volop gewerkt aan de zomervlinders en die komen nu tevoorschijn. De zeer algemene koolwitjes (klein, klein geaderd en groot) waren wekenlang erg weinig aanwezig, maar komen nu uit de pop. Deze tweede generatie vliegt een week of zes tot acht en plant zich in die tijd ook weer voort, wat leidt tot een derde generatie in de nazomer. Het bruin zandoogje heeft maar één generatie per jaar. Deze vliegt vanaf eind mei, met een piek begin juli. Dit zandoogje kan in grote aantallen bijeen worden gevonden. Samen met de koolwitjes zorgen ze voor een duidelijke start van het vlinderzomerseizoen. Er zijn nog veel meer vlinders die maar één generatie per jaar hebben. Deze zijn vrijwel allemaal in juli en augustus op hun top. Dat maakt deze twee maanden tot vlindermaanden bij uitstek. Ze vliegen precies als bij ons in de tuinen ook veel staat te bloeien. De komende weken zult u dus kunnen genieten van veel vlinders in uw tuin, als het weer tenminste een beetje meezit. Vlinders zijn echte mooiweervliegers en hebben zonnige dagen nodig om goed actief te kunnen zijn en zich goed voort te planten.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting