Ruige dwergvleermuis (eenmalig gebruik WUR)

Massale trek ruige dwergvleermuis over Afsluitdijk

Wageningen Marine Research
11-SEP-2020 - Vanaf half augustus tot in oktober trekt de ruige dwergvleermuis door Nederland. Voor deze kleine vleermuissoort van circa acht gram is de Afsluitdijk een belangrijke migratiecorridor in zijn trekroute van de Baltische staten naar de overwinteringsgebieden in Zuid- en West-Europa.

Op 1 september werd door WUR-onderzoeker Bart Noort op de Afsluitdijk een enorme verplaatsing van ruige dwergvleermuizen waargenomen. Een continue stroom dieren vloog van noordoost naar zuidwest, en tussen 22:45 en 24:00 uur werden in totaal 2.037 individuen geteld. Aangezien slechts een deel van de dijk kon worden overzien, moet het daadwerkelijke aantal passerende dieren nog beduidend hoger zijn geweest.

 

Aantal langstrekkende ruige dwergvleermuizen over de Afsluitdijk, 1 september 2020

Eerdere waarnemingen

Over vleermuismigratie op de Afsluitdijk zijn enkele historische gegevens bekend. Begin september 2012 heeft de veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging op dezelfde locatie geteld. Hierbij werden in een uur 130 trekkende ruige dwergvleermuizen richting zuidwest vastgesteld. Onderzoek met stationaire batdetectors (ultrasone geluidsrecorders) in de periode 1 augustus tot 20 oktober 2015 en 1 augustus tot 14 oktober 2016 resulteerde in respectievelijk 10.356 en 31.900 opnamen van ruige dwergvleermuizen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat aantallen opnamen zich niet zomaar laten omrekenen in aantallen individuen doordat meerdere dieren die tegelijkertijd passeren veelal resulteren in één opname, en tegelijkertijd kan één foeragerend dier meerdere keren worden opgenomen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Trek van ruige dwergvleermuizen langs de Afsluitdijk op 1 september 2020 (film: Bart Noort)

Belang Afsluitdijk voor vleermuizen

Jaarlijks overbruggen ruige dwergvleermuizen duizenden kilometers van de kraamkolonies in de Baltische staten naar de overwinteringsgebieden in Zuid- en West-Europa. De meeste migrerende dieren volgen de kust of de dijken langs de grote waterwegen. Daarnaast vindt er migratie plaats over de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk. De recent vastgestelde massale verplaatsing laat duidelijk het belang van de Afsluitdijk zien als migratiecorridor voor ruige dwergvleermuizen. Andere soorten die hier regelmatig voorkomen zijn gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, rosse vleermuizen, meervleermuizen en watervleermuizen, en tevens zijn hier de zeldzame kleine dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis vastgesteld.

Meer informatie

Tekst: Bart Noort, Sander Lagerveld en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: René Janssen
Figuur: Bart Noort, Wageningen Marine Research
Film: Bart Noort, Wageningen Marine Research