Meervleermuizen; moeder en jong. Batcam van Naturmonumenten/Zoogdierverenigin

Pubers hebben vleermuiskolonie voor zichzelf

Zoogdiervereniging
5-AUG-2011 - Eind mei en begin juni zijn de jongen van de meervleermuizen geboren in de kolonie in Waddinxveen. Zij zijn nu al een paar weken te zien via de webcam. Maar nu hun moeders weg zijn, hebben zij het rijk alleen!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Eind mei en begin juni zijn de jongen van de meervleermuizen geboren in de kolonie in Waddinxveen. Zij zijn nu al een paar weken te zien via de webcam. Maar nu hun moeders weg zijn, hebben zij het rijk alleen!

Via een webcam is al twee maanden een kolonie meervleermuizen in Waddinxveen te volgen. De laatste twee weken zijn ook de jongen zichtbaar, herkenbaar aan hun donkergrijze lijfjes. Half juli waren deze pubers groot genoeg om zelf uit te vliegen. Nu kunnen ze ook zelf op insecten jagen en zijn ze niet meer afhankelijk van de moedermelk.

Meervleermuis (foto: Rob Koelman)

Voor de moeders zit de taak er dus op. Hoewel het pas begin augustus is, is dat voor hun het moment om alweer naar de winterverblijfplaatsen te gaan. De meervleermuis is een soort die altijd als één van de eerste weer aankomt in de winterverblijven. Van deze soort bevinden deze verblijven zich onder andere in de Limburgse groeves. De komende periode vindt daar de paring plaats en moeten er genoeg vetreserves worden opgebouwd om de winter door te komen.

Betekent dit dat er niks meer is te zien op de webcam? Nee, daar is zeker nog genoeg te zien! Een recente telling liet zien dat er zeker nog 138 meervleermuizen in de kolonie zitten, die via de webcam goed zijn te volgen. De pubers hebben nog een paar weken het rijk alleen, voordat ook zij naar hun winterverblijf trekken. Hoewel, rijk alleen? Er zijn nog wat oma’s en tantes aanwezig, die de boel in de gaten houden...

Meervleermuizen, moeder en jong. Batcam van Natuurmonumenten en Zoogdiervereniging (foto: Angelique Aerts)

Op de webcam van Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging zijn de pubers te zien tijdens de eerste vliegoefeningen (die niet altijd direct goed afliepen…) en tijdens fitnessoefeningen om de vliegspieren aan te sterken!
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/batcam
Voor meer informatie over vleermuizen op www.vleermuis.net of www.jaarvandevleermuizen.nl.

2011 staat in het teken van het Jaar van de Vleermuizen.
Naast de webcam zijn andere belangrijke onderdelen van de campagne:

- Brochure over vleermuisvriendelijke tuinen (beschikbaar!)
- Nacht van de Vleermuis met tientallen excursies
- De presentatie van de ultieme vleermuiskast

Meer informatie?
Kijk op www.jaarvandevleermuizen.nl

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto's: Rob Koelman, Zoogdiervereniging; Angelique Aerts, Natuurmonumenten