Twee vleermuizen als slachtoffer van een lijmband

Vleermuizen vaak onbedoeld slachtoffer van lijmvallen

Zoogdiervereniging
24-SEP-2020 - Met enige regelmaat worden vleermuizen aangetroffen als slachtoffer van lijmband aan bomen en vliegenplakstrips in stallen. Lijmbanden en plakstrips worden gebruikt om plaaginsecten te bestrijden. Helaas zijn vleermuizen en vogels vaak ongewenste bijvangst bij het gebruik van deze lijmvallen. Daarnaast blijven ook nuttige insecten, andere geleedpotigen en zelfs huisdieren aan lijmvallen plakken.

Langzame, stressvolle dood

Vleermuizen en vogels worden waarschijnlijk aangetrokken door de insecten die op de lijmvallen zitten. Ze weten niet dat die insecten vastzitten in een lijmlaag. Deze lijm is zo sterk en kleverig, dat dieren zichzelf niet kunnen bevrijden wanneer ze er eenmaal mee in aanraking zijn gekomen. Soms overleven dieren het, maar het vraagt een lange en stressvolle behandeling met olie om ze los te krijgen. Als ze niet op tijd worden gevonden sterven ze een langzame, stressvolle dood.

Als er een reden is om toch lijmvallen te gebruiken, dan kunnen slachtoffers onder vleermuizen en vogels vrij makkelijk voorkomen worden door volièregaas aan te brengen op kleine afstand van de lijmval.

Met volièregaas kan eenvoudig voorkomen worden dat vleermuizen slachtoffer worden van plakstrips tegen vliegen

Natuurlijke bestrijders

Alle vleermuissoorten en verschillende vogelsoorten leven van insecten. Zij zijn daardoor natuurlijke bestrijders van plaaginsecten. De gewone dwergvleermuis, een vrij algemene vleermuissoort, eet per nacht gemiddeld zo’n duizend insecten. Er zijn zelfs soorten die regelmatig in stallen foerageren, zoals de ingekorven vleermuis en de gewone grootoorvleermuis, maar ook de boerenzwaluw en de kerkuil.

Op internet worden lijmvallen aangeboden als een milieuvriendelijk en ecologisch middel. Erg ecologisch lijkt het echter niet, wanneer onze beste plaaginsecten-bestrijders er zelf slachtoffer van worden. In plaats van het aanbrengen van lijmband aan bomen, kan beter gezorgd worden voor een natuurlijke, bloemrijke ondergroei waar insecten en vervolgens dus ook vleermuizen en vogels op afkomen.

Lijmplanken

Vleermuizen worden niet alleen aangetroffen op boomlijmband en plakstrips, maar ook op lijmplanken. Het gebruik van lijmplanken voor het vangen van ratten en muizen is verboden, de verkoop ervan echter niet. Naast verschillende vleermuissoorten, worden ook verschillende vogelsoorten (zoals bosuil, ransuil, roodborst, koolmees), egels en zelfs huiskatten binnengebracht bij dierenambulances als slachtoffer van lijmplanken.

Het gebruik van lijmvallen neemt waarschijnlijk toe, doordat het gebruik van rodenticiden (gif tegen knaagdieren) en bepaalde insecticiden nog maar onder strikte voorwaarden is toegestaan.

Vleermuizen als onbedoeld slachtoffer van lijmbanden en plakstrips

Oproep

De Zoogdiervereniging roept producenten en aanbieders van lijmvallen hierbij op om aan kopers duidelijk te maken wat de risico’s van deze producten zijn en dat de kans op ongewenste bijvangsten verkleind kan worden door bescherming aan te aanbrengen over of om de lijmvallen.

Mensen kopen deze middelen vaak zonder goed over de werking en de gevolgen na te denken. In nieuwsberichten en forums op internet valt te lezen dat veel mensen spijt hebben van het gebruik van lijmvallen wanneer ze de gevolgen zien. Door bij de verkoop meer informatie te geven over de risico’s en over hoe deze risico’s kunnen worden verkleind, kunnen deze mensen een weloverwogen beslissing nemen.

Eerder in het nieuws

Voorbeelden van onbedoelde slachtoffers van lijmvallen die eerder lokaal of landelijk in het nieuws kwamen. Slechts een klein deel van het aantal gevonden slachtoffers haalt het nieuws:

Tekst: Marjolein van Adrichem, Zoogdiervereniging
Foto's: Martyn Cooke (leadfoto: grootoorvleermuizen op een lijmband); Daniel Hargreaves; Hazel Ryan; Vindy Sekhon; Janette Haas