Wild zwijn

Universiteit Twente gaat wild tellen met behulp van slimme camera's

Provincie Overijssel
6-NOV-2020 - In opdracht van de provincie Overijssel gaan onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) populaties dieren beter in kaart brengen. Hiervoor zijn de partners onlangs een pilot gestart met wilde zwijnen in Natura 2000-gebied Engbertsdijkvenen.

Kern van het project is dat naast de inzet van innovatieve techniek, bestaande data beter met elkaar gecombineerd worden. Zo willen de onderzoekers onder andere drones met warmtecamera’s gebruiken en die gegevens vergelijken met de data van slimme cameravallen op de grond.

De provincie Overijssel wil graag vooroplopen in het gebruik van innovatieve techniek om kerntaken, zoals natuurbeheer, beter uit te voeren. Zo kunnen innovaties bijdragen om de omvang van populaties dieren te monitoren. Goed inzicht in aantallen is belangrijk om het leefgebied van een bepaalde soort te beschermen, of om schade te voorkomen.

“Wilde zwijnen kunnen zich erg goed verstoppen en zijn voornamelijk ’s nachts actief, waardoor het een interessante soort is om een pilot mee uit te voeren”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. DesignLab en onderzoekers van de faculteit ITC aan de Universiteit Twente zien goede mogelijkheden om de populatie toch beter in kaart te brengen. Dit moet onder meer gebeuren door drones in te zetten, die worden uitgerust met warmtecamera’s.

Slimme cameravallen

In veel natuurgebieden is al veel data beschikbaar van bestaande cameravallen die bijvoorbeeld de wilde zwijnen fotograferen als ze er voorbij lopen. “In het pilotgebied Engbertsdijkvenen echter nog niet. Daarnaast is het probleem dat die cameravallen alles fotograferen, dus ook andere dieren en zelfs mensen. Dit zorgt ervoor dat je veel data hebt waar je in eerste instantie niet direct iets mee kan”, zegt Dr. Panagiotis Nyktas, een van de onderzoekers.

Citizen Science

“Daarom willen we ook meer data gaan verzamelen door bijvoorbeeld slimme cameravallen te plaatsen die zelf kunnen herkennen of ze een wild zwijn of een ander dier hebben gefotografeerd”, vervolgt Nyktas. Programmamanager van DesignLab Maya van den Berg gaat zorgen voor het in kaart brengen van de percepties van omwonenden en andere lokale stakeholders. Daarmee is het onderzoek een goed voorbeeld van Citizen Science, één van de thema’s van Designlab. “Als je een wild zwijn tegenkomt, kun je dat direct melden op Waarneming.nl. Op die manier kunnen ook omwonenden deelnemen aan het project.”

Uitbreiden onderzoek

Wild zwijnDe opdracht komt voort uit een eerder challengeproject, waarbij een team van studenten van DesignLab de eerste stappen heeft gezet in het spotten van wilde zwijnen met drones. Gedeputeerde Ten Bolscher hoopt dat de pilot in Engbertsdijkvenen slaagt en op meerdere plekken kan worden ingezet. “Want in meer natuurgebieden zouden we de populatiegrootte van bepaalde diersoorten beter in kaart willen brengen, zonder het gebied te verstoren.”

Samen met Staatsbosbeheer en de Faunabeheereenheid Overijssel, wil de UT hieraan bijdragen. Voor verbreding naar andere diersoorten en natuurgebieden, zijn de partners van plan om in de toekomst ook Wageningen University & Research bij het onderzoek te betrekken.

Tekst: provincie Overijssel
Foto: Unsplash.com