Hamerhaai in een visnet

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen

WWF Nederland
21-NOV-2020 - Het Wereld Natuur Fonds (WWF) lanceert samen met Sky Ocean Rescue het rapport What’s in the Net. Het rapport laat zien dat wereldwijd jaarlijks 720.000 zeevogels, 300.000 walvisachtigen, 345.000 zeehonden en zeeleeuwen, meer dan 250.000 schildpadden en tientallen miljoenen haaien sterven als bijvangst. Veel van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd.

Het rapport (pdf; 9,9 MB), dat rond World Fisheries Day verschijnt, concludeert ook dat de onbedoelde vangst van zeedieren kan worden voorkomen door gebruik te maken van zogeheten Remote Electronic Monitoring (REM). WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringsysteem te ondersteunen en zo het urgente probleem van de bijvangst van honderdduizenden vaak al bedreigde soorten zeedieren in onze oceanen te stoppen.

Remote Electronic Monitoring

Remote Electronic Monitoring is een technologie om het verzamelen van wetenschappelijke gegevens te verbeteren. Daarnaast zorgt het voor een effectieve monitoring en controle. Het bestaat uit een geïntegreerde reeks sensoren (bijvoorbeeld GPS- en versnellingssensoren) en videocamera's die op afstand worden gebruikt om toezicht te houden op visserijactiviteiten op zee. Het geeft zodoende informatie over de precieze locatie van deze activiteiten en de vangstsamenstelling, vangstbehandelingsmethoden en in welke mate onbedoeld gevangen zeedieren weer vrijgelaten worden.

Adelaarsrog in visnet

Voordeliger, veiliger en meer vertrouwen

Het gebruik van REM heeft verschillende voordelen. Er kunnen op een kosteneffectieve manier data worden verzameld, die kunnen helpen visserij duurzaam te beheren. De naleving van wetgeving kan verbeteren, waardoor het vertrouwen van de consument in visserijen die gebruik maken van REM toeneemt. Het monitoringsysteem draagt ook bij aan menselijk welzijn, omdat het waarnemers op zee ondersteunt, zodat ze veiliger kunnen werken.

Bijvangst van bedreigde diersoorten voorkomen

Niet-duurzame visserij vormt de grootste bedreiging voor het leven in zee, vanwege het gebruik van niet-selectief vistuig zoals kieuwnetten, ringzegen, sleepnetten en beuglijnen. Deze materialen vissen alles op, ook bedreigde diersoorten. De bescherming van kwetsbare populaties walvissen, haaien en zeeschildpadden is alleen mogelijk als er goede manieren ontwikkeld worden om bijvangsten van deze soorten te voorkomen. Eerder genoemde aantallen zijn naar alle waarschijnlijkheid nog veel hoger, omdat er nog weinig onafhankelijke monitoring is van visserij-activiteiten op zee.

Monique van de Water, Senior Adviseur Oceanen van WWF-NL: “Met Remote Electronic Monitoring kunnen we de werkelijke impact van bijvangst door de visserij veel beter begrijpen en het helpt de onnodige dood van miljoenen zeezoogdieren, zeeschildpadden, haaien en zeevogels in visnetten in onze oceanen te minimaliseren

Voshaai in net

Overheden kom nu in actie

WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringsysteem te ondersteunen, zodat de visserij haar vangsttechnieken zo kan aanpassen dat ze daarmee de onbedoelde bijvangst van veel zeedieren kan voorkomen.

Meer informatie

Tekst: Sabine Bos, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Brian J Skerry, National Geographic Stock, WWF (leadfoto: hamerhaai in visnet)