De buizerd behoord tot de vaakst ingevoerde vogel van Nederland.

Waarneming.nl zet nieuw record: tien miljoen waarnemingen in slechts één jaar tijd

Naturalis Biodiversity Center
25-NOV-2020 - Natuurplatform Waarneming.nl heeft wat te vieren, want voor het eerst sinds hun oprichting in 2003 zijn er meer dan tien miljoen waarnemingen genoteerd in slechts één jaar tijd. Het grote succes is te danken aan de meer dan 130.000 waarnemers die door weer en wind trouw hun waarnemingen doorgeven.

Nieuwe trends

Het jaar is nog niet voorbij, maar het oude record uit 2019, met 8,2 miljoen waarnemingen, is nu al verbroken. Ruimschoots 10 miljoen observaties dragen dit jaar bij aan het in kaart brengen van de biodiversiteit in Nederland. Bijzonder is dat van die 10 miljoen ook al 6 miljoen waarnemingen gecontroleerd zijn. “Dat is belangrijk om de betrouwbaarheid van de dataset te verhogen”, legt Timo Roeke van Waarneming.nl uit. “Doordat het invoeren en controleren van waarnemingen op de site een vlot proces is, is het platform bij uitstek geschikt voor het signaleren van nieuwe trends. Het vroeg opsporen van schadelijke soorten bijvoorbeeld.”

De koplopers

De soort die het vaakst werd ingevoerd door de waarnemers is de buizerd, met meer dan 124.000 waarnemingen. Roofvogels spreken logischerwijs tot de verbeelding. De grote zilverreiger staat met 86.385 waarnemingen op de tweede plaats, en de torenvalk met 85.854 waarnemingen op de derde. Dat betekent niet dat deze soorten het meest talrijk zijn in Nederland, maar enkel dat ze vaak worden doorgegeven.

Aan huis gekluisterd

Ook de groei in het aantal waarnemingen in andere soortgroepen, zoals de zweefvliegen, blijft toenemen

Naast de enorme groei in waarnemingen is ook het totaal aantal actieve waarnemers met meer dan de helft gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Vermoedelijk komt dit door het toevoegen van automatische beeldherkenning. Waarnemers kunnen een foto maken van een soort en de software vertelt hen binnen een seconde welke soort het is. De andere oorzaak is ongetwijfeld het coronabeleid van de overheid. De aan huis gekluisterde waarnemers hebben gehoor gegeven aan de aanmoediging om rondom eigen woning op zoek te gaan naar flora en fauna. Meer dan tweehonderd waarnemers zijn in eigen tuin op zoek gegaan naar nieuwe soorten. Johan Barth vond in zijn pastorietuin maar liefst 1182 soorten en is daarmee de koploper.

Diepgaande kennis

Tegenwoordig gebruikt men veelal de mobiele applicaties om hun waarnemingen te registreren. Circa zes miljoen waarnemingen zijn binnengekomen op deze wijze. In totaal staan er op Waarneming.nl inmiddels meer dan 18,5 miljoen foto’s en 70.000 geluidsopnames, verspreid over 25.912 soorten. De meer dan 77 miljoen waarnemingen die het platform rijk is, bieden diepgaande kennis over de biodiversiteit in Nederland.

Waarneming.nl

Vanaf 2005 houdt Waarneming.nl nauwgezet bij hoeveel waarnemingen worden toegevoegd. In 2005 ontving het natuurplatform nog maar 236.913 waarnemingen. Slechts één jaar later ging dat getal de één miljoen voorbij. Waarneming.nl is een van de grootste natuurplatforms van Nederland en onderdeel van Stichting Observation International. Alle waarnemingen dragen via het nationale kennisknooppunt 'Netherlands Biodiversity Information Facility' (NLBIF) bij aan GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over het record en Waarneming.nl kun je contact opnemen met Timo Roeke van Waarneming.nl, via 06-41521260.

Tekst: Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Henri Hamer (leadfoto: buizerd, de meest ingevoerde soort); Timo Roeke, Waarneming.nl