Wolf EENMALIG GEBRUIK

Schaap en wolf verdienen beter

ARK Rewilding Nederland
20-DEC-2020 - De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling voor schadepreventie opengesteld om schade door wolven bij schapen te voorkomen. Dat is fantastisch nieuws, ware het niet dat deze regeling maar voor een klein deel van Drenthe geldt. En laat dat nou net het gebied zijn waar voorlopig niet de meeste schade te verwachten valt.

Veel Duitse wolven komen Nederland immers binnen bij de grens tussen Drenthe en Overijssel en trekken dan vanuit de omgeving van Bargerveen verder naar het westen. Juist in dat grensgebied van Drenthe en Overijssel zijn tot nu toe veel schapen het slachtoffer geworden van zwervende wolven die Nederland binnentrekken. En juist die regio valt buiten de schaderegeling.

Door wolf veroorzaakte faunaschade in en om de provincie Drenthe. In rood de wolvenschade in Drenthe, in oranje die in andere provincies. In blauw de schade veroorzaakt door GW1261m, de wolf die maandenlang in Drenthe aanwezig was, maar inmiddels net over de grens in Duitsland zit

Bezoek van Duitse en Franse wolven

Sinds 2015 bezoeken steeds meer jongvolwassen wolven Nederland op zoek naar een partner en eigen leefgebied. Een deel daarvan vestigt een territorium in Nederland, de rest trekt door naar het buitenland of keert weer terug. Territoriale wolven hebben meestal een voorkeur voor wild, zoals ree, zwijn en haas en laten schapen vaak met rust, hoewel ook deze wolven schapen kunnen pakken. Zwervende wolven echter, hebben onderweg nog geen terreinkennis maar wel honger. Die pakken wat ze tegenkomen en daarmee doden ze vaker één of meer schapen. Het is dus belangrijk om vooral in de regio’s met veel zwervende wolven onze schapen te beschermen. Door ons vee goed te beschermen, houden ook zwervende wolven zich aan een dieet van wild.

Schapen achter een raster om wolven te weren

Subsidie

Dat schapenhouders dat allemaal zelf moeten betalen ligt niet voor de hand. Zij hebben er immers niet voor gekozen dat er weer wolven zijn in Nederland. In Nederland hebben wij als samenleving die keuze gemaakt door de wolf te beschermen. Dat betekent dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben om wolf en schaap goed samen te laten gaan en schapenhouders te helpen met deugdelijke schadepreventie middels subsidie en ondersteuning. Een voorbeeld daarvoor wordt gegeven door de talloze vrijwilligers die meehelpen bij het plaatsen van wolfwerende rasters. De subsidie zou dan ook in de hele provincie Drenthe moeten gelden en eigenlijk zelfs landelijk. Hooguit met uitzondering van de Randstad, Noord-Holland en de Waddeneilanden, omdat deze regio’s voor de wolf moeilijk te bereiken zijn. Wolf, schaap en schapenhouder verdienen dus beter.

Vrijwilligers helpen bij het nemen van preventieve wolfwerende maatregelen

Voorbeeldfunctie

Schapenhouders stappen niet allemaal tegelijk over op wolfwerende maatregelen. Zoals met alle nieuwe zaken zijn er mensen die vooraan staan en mensen die de kat uit de boom kijken. Die eerste categorie is wel heel erg belangrijk: zij vervullen een voorbeeldfunctie voor hun omgeving! Bij hen kunnen schapenhouders terecht als ze ook wolfwerende maatregelen willen treffen, om te horen hoe het bevalt en tips te krijgen over wat werkt en wat niet. Vandaar deze oproep. Provincie Drenthe, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, andere provincies én mensen in Nederland: laat de schapenhouder en de wolf niet in de kou staan, maar help ze door een brede subsidieregeling. Het hoeft niet heel duur te zijn. Veel schapenhouders wachten nog af, maar degenen die wel willen, verdienen onze steun!

Teken de petitie

Tekst: Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling en Gijsbert Six, Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
Foto's: Bart Beekers, Leo Linnartz en Karsten Reiniers, allen ARK Natuurontwikkeling
Kaart: Andrea van den Eng