Advies: treed proactief op tegen de verspreiding van groene leguanen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
5-JAN-2021 - De groene leguaan is sinds de jaren zestig bezig aan een opmars buiten zijn oorspronkelijke leefgebied. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen gedurende deze opmars blijft hun verspreiding toenemen. Nu luiden onderzoekers de alarmbel.

Groene leguanen (Iguana iguana) zijn inheems voor verschillende delen van Centraal- en Zuid-Amerika, evenals op enkele Caribische eilanden. Deze reptielen komen tegenwoordig echter voor in meer dan 25 landen buiten hun oorspronkelijke leefgebied, hoofdzakelijk op andere Caribische eilanden, maar ook in Azië. De verspreiding is een proces hoofdzakelijk veroorzaakt door menselijk handelen, zowel door bewust als onbewust handelen.

Groene leguaan

De niet-inheemse verspreiding van groene leguanen is problematisch, omdat deze populaties lokale biodiversiteit bedreigen, en onder andere schade brengen aan de toerisme- en landbouwsector. Zo wordt de Antilliaanse leguaan op Sint Eustatius bedreigd door hybridisatie met recentelijk geïntroduceerde groene leguanen, en wordt dezelfde situatie verwacht wanneer niet-inheemse leguanen van Sint Maarten mogelijk Saba bereiken waar de recentelijk beschreven nieuwe soort voorkomt. Wanneer leguanen in hoge dichtheden voorkomen, richten ze veel schade aan aan vegetatie van accomodaties en landbouwgewassen.

Succesvolle verwijdering van reeds gevestigde populaties van groene leguanen is tot op heden nergens gelukt. De oorzaak hiervan, zo stellen de auteurs van een nieuw wetenschappelijk artikel, ligt in het laat op gang komen van verwijderingsacties, in combinatie met de vroege leeftijd waarop de leguanen seksueel actief worden en de jaarlijkse productie van meer dan zestig eieren door grote dieren. Kort gezegd, de populatie groeit zo snel dat goedkope, kortdurende acties niet meer afdoende zijn.

De auteurs, die voornamelijk natuurbeschermingsorganisaties uit het Caribisch gebied vertegenwoordigen, geven aan dat huidige bestrijdingsinspanningen slechts gericht zijn op het verkleinen van de leguaanpopulaties; complete verwijdering is nog niet in zicht. En dat terwijl op de Kaaimaneilanden al bijna één miljoen leguanen zijn verwijderd tegen een kostenplaatje van vijf miljoen dollar. In perspectief: vijf miljoen dollar is één procent van het BBP van de Gemenebest Dominica, waar zich recentelijk ook groene leguanen hebben gevestigd. Dit werd behandeld in een eerder bericht op Nature Today.

Ondanks dat mensen veelal slechts actie ondernemen wanneer het hunzelf direct raakt, is de urgentie van betere bioveiligheid en proactieve preventie van leguanen verspreiding overduidelijk. De auteurs erkennen de vele uitdagingen die overheden ondervinden bij de omgang met niet-inheemse diersoort maar wijzen erop dat nu zo snel mogelijk gehandeld dient te worden. Het artikel geeft verder inzichten en aanbevelingen die eilandstaten een helpende hand kunnen bieden in hun inspanning tegen de komst van niet-inheemse leguanen.

Voor meer informatie, zie het artikel (Knapp, C.R. et al. (2020) The global need to address threats from invasive alien iguanas.).

Tekst: Matthijs P. van den Burg, Natuurhistorisch museum Madrid en DCNA
Foto's: Henkjan Kievit, SHAPE/DCNA (leadfoto: groene leguaan); Christian König, SHAPE/DCNA