Grote bonte specht voer

Natuurjournaal 20 januari 2021

Nature Today
20-JAN-2021 - Herken het mannetje grote bonte specht, vroege nachtvlinder vliegt al.

Hoe vaak je ze ook ziet, een grote bonte specht blijft leuk om te zien. Zolang de bomen nog geen blad hebben, kun je ze makkelijk zien, roffelend tegen de boomstam. Ook vliegend zijn ze makkelijk te herkennen. Ze vliegen namelijk niet in een rechte lijn, maar in een golvende beweging. Wist je dat je het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje gemakkelijk kunt zien? Mannelijke grote bonte spechten hebben een rode vlek in de nek, vrouwtjes hebben die niet. Grote bonte spechten komen door heel Nederland voor, dus kijk eens of je de vlek kunt zien!

Eén van de eerste nachtvlinders van het nieuwe jaar vliegt nu: de meidoornspanner. Inmiddels zijn de eerste exemplaren van het jaar al gevonden. Deze soort bevindt zich vooral rond de grote rivieren. Vrouwtjes kunnen niet vliegen, want ze hebben alleen maar vleugelstompjes. Mannetjes kunnen wel vliegen, maar dat doen ze maar weinig. Je kunt deze soort het beste zien door ’s nachts met een zaklamp op hun waardplanten, meidoorn en sleedoorn, te zoeken.

Meidoornspanner

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Pixabay; Jan Borst, De Vlinderstichting