Drieteenmeeuw Saxifraga

Natuurjournaal 20 januari 2022

Nature Today
20-JAN-2022 - Drieteenmeeuw overwintert en meidoornspanner vliegt.

In de winter worden langs de kust regelmatig drieteenmeeuwen gezien. Het zijn typische zeevogels, die vooral bij westenwind veel bij onze kust aanbelanden. Er broeden maar weinig drieteenmeeuwen in Nederland, maar in de winter zijn vogels uit noordelijker gebieden goed te zien. De drieteenmeeuw lijkt op het eerste gezicht behoorlijk op de stormmeeuw, een algemene soort in Nederland. Je moet goed kijken om het verschil te kunnen zien. De vleugelpunten van de stormmeeuw zijn zwart, maar worden onderbroken door witte vlekken. De vleugels van de drieteenmeeuw lijken daarentegen in inkt gedoopt te zijn, de vleugelpunten zijn helemaal zwart. Daarnaast heeft een drieteenmeeuw donkere poten, terwijl een stormmeeuw lichte poten heeft. Stormmeeuwen zijn jaarrond goed te zien, maar de meeste drieteenmeeuwen verlaten Nederland rond eind februari. IJmuiden is een goede plaats om over zee uit te kijken en drieteenmeeuwen te spotten.

Meidoornspanner

De meidoornspanner is een van de eerste vliegende nachtvlinders. Nachtvlinders hebben geen zon nodig om op te warmen (zoals dagvlinders) en kunnen bij lagere temperaturen dus al vliegen. Vrouwtjes van de meidoornspanner vliegen echter niet; zij hebben slechts stompjes als vleugels en kunnen dus niet vliegen. Mannetjes vliegen ook maar weinig. Je kunt deze soort het beste vinden door met een zaklamp te zoeken langs de waardplant, meidoorn. Met name de gevleugelde mannetjes vallen dan op. Meidoornspanners komen vooral voor langs de grote rivieren, dus wie van nachtvlinders houdt, kan daar het best gaan zoeken.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Jurriën van Deijk, De Vlinderstichting