Schaapskudde met kuddewaakhond en wolfwerende flexinetten

Doe mee en demonstreer de bescherming van je vee!

ARK Rewilding Nederland
21-FEB-2021 - Schapenhouders verliezen jaarlijks schapen aan predatie door wolf, hond en vos. Onnodig, want met de juiste preventieve maatregelen, zoals rasters en/of de inzet van kuddewaakhonden is dit vrijwel helemaal te voorkomen. Ook in Limburg is het belangrijk dat vee beschermd wordt. Veehouders die dat willen leren en die bescherming ook aan collega’s willen laten zien, worden opgeroepen zich te melden.

De wolf in Limburg

De wolf keert in grote delen van Europa terug naar zijn oorspronkelijke leefgebied. Zo zijn inmiddels in vrijwel alle Duitse deelstaten territoria van wolven aanwezig en neemt hun aantal jaarlijks toe. Sinds de eerste officiële wolf in maart 2015 in Nederland hebben jaarlijks verschillende wolven ons land bezocht. In 2018 hebben zich ook wolven op de Veluwe gevestigd en sinds 2019 en 2020 is er sprake van voortplanting. Ook in het zuidoosten van Noord-Brabant en net over de grens met Limburg heeft zich in 2020 een territoriale wolf gevestigd. Sinds 2018 zijn er diverse incidenten geweest bij Limburgse schapenhouders. Gezien de groeiende wolvenpopulatie is de verwachting dat veehouders in Limburg vaker met wolven en wolvenschade te maken zullen krijgen. Preventie is daarom noodzakelijk om het vee te beschermen en om te voorkomen dat roofdieren, zoals de wolf, wennen aan vee als prooidieren.

Flyer Bescherm je vee (pdf; 3,0 MB)

Voorkomen is beter dan genezen

In Nederland lopen vooral schapen en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen risico op predatie. De kans op predatie van landbouwhuisdieren door wolf, hond en vos is door de inzet van preventieve maatregelen sterk te verminderen. Ervaringen uit het buitenland laten zien dat schade aan vee niet zozeer samenhangt met het aantal wolven of het aantal landbouwhuisdieren, maar vooral met de inzet en effectiviteit van de juiste voorzorgsmaatregelen. De inzet van elektrische rasters en/of kuddewaakhonden blijkt heel effectief te zijn, samen met het ’s nachts op stal zetten of het binnen een kleinere, veilige nachtweide houden van de dieren.

Hoewel Nederland niet het buitenland is, is het raadzaam om over de grens te kijken, met name naar de ervaring in die gebieden waar de wolf nooit is weggeweest. Hier in Nederland is, na ruim honderdvijftig jaar afwezigheid van de wolf, veel kennis over de wolf verdwenen, en dus ook over de manier waarop met dit beschermde dier kan worden samengeleefd. De buitenlandse kennis en ervaring is met een lokale vertaalslag ook bruikbaar voor de Nederlandse situatie.

Wolfwerende flexinetten

Pioniers gezocht!

Wij zoeken daarom schapenhouders in Limburg die bereid zijn om samen met ons team de beste preventieve maatregel(en) te vinden voor hun bedrijf, deze te implementeren en te demonstreren aan collega’s uit de schapenhouderij. Wil jij jouw schaapskudde graag beschermen tegen predatie, maar weet je niet hoe je dit moet doen? Of twijfel je over de inzet van kuddewaakhonden om jouw kudde te beschermen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat we samen kunnen verkennen wat de wensen en mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf.

Door met ons samen te werken doe je ervaring op met het werken met een wolfwerende nachtkraal of met kuddewaakhonden. Je kudde wordt daarmee toekomstbestendig. Jij bent bruggenbouwer naar andere schaapsherders en veehouders. Wij zorgen voor het juiste materiaal en de begeleiding ter plaatse. Tijdens het project zijn de materialen en honden in bruikleen, daarna worden deze van jou. We rekenen erop dat jij niet alleen gedurende de tweejarige looptijd van het project, maar ook daarna andere schapenhouders, veehouders en terreinbeheerders informeert over jouw opgedane ervaringen. Word je hier enthousiast van, neem dan contact met ons op.

Bel Frans van Bommel 06-2741 6188 of mail naar beschermjevee@ark.eu.

Meer informatie

Dit demonstratieproject is opgezet door ARK Natuurontwikkeling, Van Bommel Faunawerk en Canine Efficiency met steun van provincie Limburg. Hierbij worden kuddewaakhonden en/of wolfwerende nachtkralen (met elektrische rasters) als preventie ingezet. Limburgse veehouders en schaapherders kunnen bij ons terecht met vragen over hoe zij hun eigen bedrijf wolfwerend kunnen maken. Hierbij wordt samengewerkt met het IKL en worden ervaringen met elkaar en met schapenhouders gedeeld.

Tekst: ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Ray Dorgelo, Canine Efficiency