Visonderzoek

Het telseizoen is begonnen: wie telt er allemaal mee?

Stichting RAVON
10-MRT-2021 - RAVON zet zich in voor de studie en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Samen met tal van vrijwilligers tellen we hoe vaak en waar deze soorten voorkomen. Deze gegevens geven ons een goed beeld hoe het met de dieren in Nederland gesteld is. Meetellen? Dat kan!

RAVON verzamelt, met haar vrijwilligers en werkgroepen, al drie decennia lang betrouwbare informatie over amfibieën, reptielen en vissen van Nederland. Er zijn zowel intensieve als meer laagdrempelige vrijwilligersprojecten, zoals de landelijke NEM meetprogramma’s (monitoring en verspreidingsonderzoek), de glasaaltelling, kruisnetmonitoring, Padden.nu, Tuintelling.nl, Broeihopen.nl en het slangenportaal. Dat is belangrijke informatie voor beleidsmakers, beheerders en onderzoekers.

Reptielen tellen

Nieuwe pagina telprojecten

Op ravon.nl/tellen vind je alle telprojecten, onderverdeeld naar soortgroep. Wil je reptielen tellen en beschermen? In Nederland zijn er 7 inheemse soorten reptielen, daarnaast nog een aantal dwaalgasten (zeeschildpadden) en al dan niet voortplantende exoten.

Verder zijn er 16 inheemse soorten amfibieën en nog een aantal exoten. Samen met onze vrijwilligers houdt RAVON in de gaten hoe het gaat met onze salamanders, kikkers en padden. Hoe vaak en waar komen ze voor?

Ook komen er in het Nederlandse zoete water 45 inheemse en wel meer dan 30 uitheemse vissoorten voor. Deze worden in verschillende projecten geteld. RAVON komt bijvoorbeeld op voor de bescherming van de paling en onderzoekt de huidige stand van de paling. Een van deze onderzoeken is het strandonderzoek naar knakaal; beschadigde palingen die aanspoelen aan de oevers van de grote rivieren.  

Zegen in de delta

Het telseizoen is begonnen!

De amfibieën en reptielen zijn uit hun winterslaap ontwaakt en kunnen nu gezien worden. Alle inheemse reptielen zijn al gemeld, een week nadat de sneeuw verdwenen was. Paddenwerkgroepen helpen momenteel kikkers, padden en salamanders veilig naar de overkant van de weg. Langs de kust tellen vrijwilligers met kruisnetten hoeveel glasaal (jonge paling) er probeert het zoete water in te trekken.

Werkgroepen

Binnen RAVON zijn meerdere werkgroepen en provinciale afdelingen actief. Zij leveren een grote bijdrage aan onderzoek, beheer en bescherming van onze soorten, geven voorlichting en organiseren excursies en inventarisatieweekenden. Steek je graag de handen uit de mouwen en wil je samen met een werkgroep aan de slag? Dat kan!

Visonderzoek

Voor elk wat wils

Of het nu gaat om een specifieke doelsoort, het bijhouden van daglijstjes, losse waarnemingen, vaste teltrajecten, werkgroepen, amfibieën overzetten of aanleg van broeihopen voor de ringslang; je vindt het allemaal op ravon.nl/tellen.

Tekst: Jelger Herder, Raymond Creemers, Rolf van Leeningen, Kaat Willemse en Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Jelger Herder