Mannetje Weidhommel

Eerste Europese hommelsymposium een succes

EIS Kenniscentrum Insecten
6-MRT-2021 - Op 20 en 27 februari vond het eerste online Europese symposium over hommels plaats: European Bumblebee Conference. Tijdens de twee digitale bijeenkomsten vertelden hommeldeskundigen uit diverse landen over uiteenlopende onderzoeken rond de ecologie en bescherming van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten organiseerde het congres in samenwerking met Naturalis.

Vanwege de coronapandemie zijn veel dingen momenteel niet mogelijk, waaronder het organiseren van grote fysieke evenementen. Gelukkig hebben de online alternatieven een vlucht gekregen, waardoor er toch nog op grote schaal kennisuitwisseling plaats kan vinden. Zo ook tijdens het European Bumblebee Conference, waarbij honderden hommelliefhebbers vanuit de hele wereld samenkwamen om te luisteren naar presentaties van Europese hommelonderzoekers.

In totaal hebben ruim 800 mensen zich aangemeld om het symposium bij te wonen. In de chat konden de toehoorders vragen stellen aan de sprekers. De sprekers waren afkomstig uit België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Nederland. Een paar van de onderwerpen die de revue passeerden waren: het voedselknelpunt voor hommels op bepaalde momenten van het jaar, de (lage) huidige waarde van weidevogelgebieden voor hommels, het nieuwe Nederlandse Meetnet Hommels en de diversiteit en bescherming van hommels in België.

De moshommel is vrij zeldzaam in Nederland. Bescherming en ecologie van hommels waren belangrijke onderwerpen tijdens het Europese hommelsymposium

Aan het einde van elke lezingenochtend waren er enkele korte presentaties van projectposters. De onderzoekers spraken vanuit landen van over de hele wereld, waaronder Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Mexico en India. Dit succesvolle online congres laat zien dat ook in de huidige tijd enerverende evenementen plaats kunnen vinden, en dat die enthousiaste onderzoekers en geïnteresseerden vanuit de hele wereld kunnen aantrekken. Alle lezingen zijn opgenomen en beschikbaar via bestuivers.nl/hommelsymposium. Het symposium werd georganiseerd in het kader van project HommelHulp, dat financieel mogelijk gemaakt is door Prins Bernhard Cultuurfonds, Dioraphte en Zabawas.

Tekst: Linde Slikboer, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto’s: Niels Godijn (leadfoto: weidehommel); Menno Reemer