Nieuwe Nederlandse zeewiergids na 38 jaar

Stichting ANEMOON
8-MRT-2021 - Zeewieren komen algemeen voor langs de Nederlandse kust. Toch is het laatste determineerwerk voor onze wieren al bijna veertig jaar oud. Op 4 maart verscheen een nieuwe gids. Daarin worden meer dan 130 groen-, rood- en bruinwieren beschreven en staan bijna 600 foto’s. Uniek is dat deze veldgids zich vooral richt op gebruik in het veld, dus zonder microscoop.

Voorkant van de nieuw uitgegeven gids

In de afgelopen jaren kreeg deze voor kustecosystemen zo belangrijke groep maar weinig aandacht. Dat is nu voorbij.  Het eerste – en enige - standaardwerk over Nederlandse zeewieren (de Flora van de Nederlandse zeewieren van H. Stegenga en I. Mol) verscheen bijna veertig jaar geleden (1983) en is al heel lang niet meer verkrijgbaar. In dit uitstekende werk, waarin alle toen voorkomende soorten van Nederland werden behandeld, staan echter ook veel soorten die je alleen met een microscoop kunt determineren. Een boek voor gebruik in het veld, met hoogstens een loep, ontbrak tot nu toe.

De recent uitgegeven Veldgids Zeewieren behandelt meer dan 130 soorten roodwieren, bruinwieren en groenwieren die goed met het blote oog of met een veldloep te herkennen zijn. In de gids krijgt elke soort twee pagina’s toebedeeld, met op de ene pagina grote kleurenfoto’s en op de andere pagina een beschrijving van de morfologische kenmerken, het onderscheid met gelijkende soorten, de habitat, seizoenspatronen en de verspreiding.

De honderden foto’s maken de gids bruikbaar voor determinaties onder water, in het getijdengebied en op het strand. Daarnaast bevat de uitgebreide introductie informatie over de beste vindplaatsen in Nederland, de ecologie van zeewieren, exoten, toepassingen en recepten.

Voorbeeldpagina van de Veldgids Zeewieren

De Veldgids Zeewieren is geschreven en samengesteld door drie wierenexperts: Luna van der Loos, Mart Karremans en Frank Perk. Het boek is uitgegeven door de KNNV Uitgeverij in nauwe samenwerking met Stichting ANEMOON en bevat in totaal 304 pagina’s. (ISBN 9789050118019. Prijs € 29,95. Verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij, via Stichting ANEMOON en in de boekhandel.)

Tekst: Luna van der Loos, Stichting ANEMOON
Foto’s: Ad Aleman, Stichting ANEMOON (Leadfoto: wakame (Undaria pinnatifida)); KNNV Uitgeverij