Bloemrijke oever

Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools

Naturalis Biodiversity Center, Wageningen University & Research
10-APR-2021 - Populaties van wilde bestuivende insecten staan onder druk. De laatste jaren zijn tal van initiatieven ontwikkeld om bestuivende insecten te helpen behouden en bevorderen. Veel terreineigenaren en instanties hebben interesse om hieraan bij te dragen, maar weten vaak niet hoe. Die eerste stap is nu eenvoudig gemaakt met de nieuwe webtools op Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl.

Eén van de belangrijkste manieren om bestuivers te ondersteunen is door te zorgen voor voldoende leefgebied. Daarbij gaat het vooral om ‘Bed & Breakfasts’: geschikte plekken waar ze hun nest kunnen maken, het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van voldoende geschikte bloemen die nectar en pollen leveren.

Het belang van maatwerk

In Nederland leven honderden verschillende soorten bijen en zweefvliegen. Ze verschillen van elkaar in hun voorkeur voor bepaalde soorten bloemen, en de manier waarop ze een nest maken. Voor het succesvol ontwikkelen van initiatieven ter bescherming van bestuivers, is het belangrijk dat ze aansluiten bij de wensen van soorten die ter plaatse (kunnen) voorkomen. Wageningen University & Research en Naturalis Biodiversity Center hebben hiervoor in samenwerking twee handige webtools ontwikkeld. De online tools bieden een helpende hand bij het creëren van bed & breakfasts voor bestuivers, met praktijkgerichte tips, toegespitst op specifieke terreinen en regio’s.

Webtool ‘Hulp voor Bestuivers

Bij het inrichten van een terrein dat extra leefgebied biedt aan bestuivers loont het om te kiezen voor een aanpak die aansluit bij de soorten die in de desbetreffende regio voorkomen, en passen bij de werkzaamheden op het terrein. De webtool ‘Hulp voor bestuivers’, ontwikkeld door Wageningen University & Research in samenwerking met Stainless Media, geeft terreineigenaren een advies op maat. Het advies bestaat uit een keuzepalet van maatregelen voor de aanleg van voedselbronnen en nestgelegenheid voor bestuivers, en praktische vuistregels voor aanleg en onderhoud daarvan. De webtool is tot stand gekomen binnen onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers, gefinancierd door het ministerie van LNV.

Een bloemenrand langs het perceel is nu eenvoudig samen te stellen dankzij de ontwikkelde webtools van WUR en Naturalis

De Bloeibogen webtool

De Bloeibogen-webtool vult dit aan door de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerd gebied inzichtelijk te maken en geeft vervolgens gericht plantadvies. De site toont je hoe je de wilde bijen in jouw omgeving kunt helpen door het maken van een bloeiboog: een samenstelling van verschillende wilde planten met verschillende bloeiperiodes door het jaar heen, om de verschillende bijensoorten van voedsel te voorzien. Via de webtool kun je gericht kijken welke planten je nog moet toevoegen aan de huidige vegetatie, om de bloeiboog compleet te maken.

De webtool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van bijensoorten en hun voedselplanten en is ontwikkeld door de wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center en ECOgoggle. De informatie over de planten, bijen en hun interactie is afkomstig uit gegevens van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten, Waarneming.nl en het Nederlands soortenregister.

Dit stukje land fungeert nu als een ware bijen-oase dankzij de vele wilde bloemen

Voor de groene vingers

Beide webtools kunnen door een breed publiek ingezet worden, en zijn met name interessant voor mensen die zich bezighouden met de inrichting van groenvoorzieningen, bijvoorbeeld gemeenteambtenaren en terreinbeheerders, maar ook landschapsarchitecten, tuinontwerpers, agrariers en burgers. Daarnaast kan de tool ook worden gebruikt voor educatieve doeleinden voor zowel jong als oud, alsook activisten met groene vingers.

Aan de slag

Bloeibogen.nl en Hulpvoorbestuivers.nl zijn beide ontwikkeld met het doel de biodiversiteit te verhogen door middel van het aantrekken van wilde bijen, door eigen initiatief, of als gezamenlijke wens. De webtools zijn zo ingericht dat ze zeer gebruiksvriendelijk zijn en gratis openbaar gebruikt kunnen worden. Ontdek het zelf en neem een kijkje op bloeibogen.nl en hulpvoorbestuivers.nl, en zet je in voor de bestuivers bij jou in de buurt!

Meer informatie

Tekst: Annet Jongman, Wageningen University & Research en Amy van Nobelen, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: Anjo de Jong; Dianne Sanders; Wim Dimmers