Veluwe

Meer stikstofreductie nodig om natuur te beschermen

De Vlinderstichting, SoortenNL
11-APR-2021 - Deze week verscheen het rapport 'Stikstof en natuurherstel', geschreven door elf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit. De conclusie van de wetenschappers is duidelijk. Om natuur te beschermen is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk van minstens 70% in 2035, veel meer dan het huidige kabinetsbeleid dat mikt op 25% in 2030 en 50% in 2035.

De bruine vuurvlinder is gevoelig voor hoge stikstofdepositieAfgelopen donderdag en vrijdag organiseerde De Vlinderstichting een internationaal symposium over de toekomst voor vlinders in Europa en de stikstofproblematiek werd daar als een van de grote bedreigingen voor vlinders gezien. En niet alleen vlinders hebben sterk te lijden onder de hoge stikstofuitstoot. Dat wordt duidelijk uit de conclusies van het rapport Stikstof en Natuurherstel. De wetenschappers stellen vast dat stikstofgevoelige natuur zich in slechte staat bevindt doordat ze tientallen jaren is blootgesteld aan een overmaat aan stikstof. Door die overbelasting is herstel ten eerste niet eenvoudig en ten tweede een zaak van de lange adem. Om verdere natuurschade en verlies van biodiversiteit te beperken is een emissiereductie van zeventig procent nodig. Dit zou zo snel mogelijk behaald moeten worden, maar uiterlijk in 2035. Dat is meer en sneller dan nu in de stikstofwet is vastgelegd.
 

Met name heiden hebben te lijden onder te hoge stikstofdepositieWetenschappers becijferden het afgelopen half jaar wat de natuur feitelijk nodig heeft om weer gezond te worden. Hoeveel reductie is noodzakelijk, en hoe snel moet dat? Zonder kennis van de ernst en omvang van de natuurschade door stikstof ontbreekt een wetenschappelijke basis voor het stikstofreductiebeleid. Arnold van den Burg, een van de auteurs van het rapport: “Je kunt pas gedegen keuzes maken als je weet wat er nodig is, niet alleen op juridisch vlak, maar ook op ecologisch vlak, om natuur weer gezond te maken.” De politiek is vooral bezig met het oplossen van het juridische stikstofprobleem, maar gaat voorbij aan de oorspronkelijke, ecologische crisis: het verlies van natuur en biodiversiteit. De risico's daarvan vormen een bedreiging voor de hele samenleving. Want zonder gezonde natuur is er geen gezonde bodem, water en lucht. Zonder een gezond ecosysteem is er geen gezonde landbouwgrond, geen bestuiving van gewassen door insecten en geen natuurlijke plaagbestrijding.

Meer informatie

Tekst: De Vlinderstichting en SoortenNL (op basis van persbericht WNF)
Foto’s: Kars Veling