Grasland met paardenbloemen

Nationale Dag van de Paardenbloem

FLORON, Herbarium Frisicum
25-APR-2021 - Paardenbloemen behoren tot de meest algemene planten van onze flora. Denk niet 'een paardenbloem is maar een paardenbloem', want niets is minder waar. In Nederland zijn tot nu toe meer dan 250 soorten vastgesteld. Een bloeiend weiland kan meer dan 60 soorten herbergen en in tuinen komen meer dan 25 soorten voor. Op 25 april, de dag van de Paardenbloem, staan paardenbloemen in de schijnwerpers.

Doe mee met #dagvanpaardenbloem2021

Bovenaanzicht met bloem en blad van Taraxacum excellens

Met gebundelde krachten lanceren Herbarium Frisicum en Taraxacum Nederland gezamenlijk, op de laatste zondag van april, de 2e editie van de Nationale Dag van de Paardenbloem. We nodigen iedereen met belangstelling voor de waarde van wilde planten uit om op zondag 25 april mee te helpen aan een paardenbloem-take-over op sociale media. Laat de paardenbloem eens een keer aan het woord en opkomen voor de Nederlandse natuur.

Meedoen

Hoe kan ik meedoen? Maak foto’s van bloeiende paardenbloemen! Maak minimaal een foto van het bovenaanzicht van het rozet met bloemen en een zijaanzicht van de bloem met omwindsel. Dat mag overal: in je achtertuin, tussen stoeptegels, bij een lantaarnpaal of misschien kom je wel een paardenbloem tegen op een onverwachte locatie tijdens een wandeling. Plaats de gemaakte foto’s op sociale media, zet de locatie erbij en gebruik de hashtag #dagvanpaardenbloem2021. Je kunt de foto’s ook sturen naar herbariumfrisicum@gmail.com.

Op deze manier krijgen wij net als vorig jaar een prachtig inzicht in het voorkomen van de paardenbloemsoorten in Nederland. De foto’s worden vastgelegd in een fotoherbarium.

Achteruitgang van de paardenbloem

Als in het voorjaar de bermen en de weilanden geel zijn van de paardenbloemen, dan is het wel duidelijk dat deze planten tot de meest algemene van onze flora behoren. Door de jaren heen is de sterke achteruitgang van de paardenbloemen wel duidelijk. Vooral in de weidegebieden is de achteruitgang dramatisch te noemen; meer dan tachtig procent van de soorten zijn verdwenen en daarbij de biodiversiteit. De paardenbloemen zijn teruggedrongen tot in de wegbermen, steden, parken en tuinen en vinden daar waardevolle refugia, maar staan te trappelen om weer terug te mogen naar hun oorspronkelijk areaal.

Boegbeeld van de biodiversiteit

Zijaanzicht bloem met omwindsel van Taraxacum excellensAls de insecten in het vroege voorjaar weer tot leven komen,  vinden ze de bloeiende paardenbloemen als waardevolle voedselbron. De achteruitgang van weidevogels is duidelijk te koppelen aan de verdwijning van de paardenbloemen uit de weidegebieden. Zonder de paardenbloemen geen weidevogels. Want juist als de kuikens uit hun eieren waren gekropen, vonden ze op snavelhoogte hun voedsel op de bloeiende paardenbloemen. Dat is helaas verleden tijd!

Is het niet de hoogste tijd om te stoppen met dat oeverloze maaien van bermen en velden? Laten we de paardenbloemen weer gewoon laten staan! Verschillende soorten paardenbloemen hebben hun eigen bloeitijd; vooral soorten uit de sectie Hamata bloeien vrij vroeg en gaan dan ook eerder pluizen. Door dat eerder pluizen ontsnappen ze aan het maairegiem en ontstaat ook in een berm een monotone paardenbloemflora.

Meer informatie

Tekst: Karst Meijer, Herbarium Frisicum
Foto's: Stef van Walsum (leadfoto: paardenbloemen in een grasland); Karst Meijer