Zomertaling

Natuurjournaal 14 juli 2021

Nature Today
14-JUL-2021 - Zomertaling verlaat Nederland, waterpeper bloeit.

De zomertaling doet zijn naam eer aan. Deze eend is in de zomer in Nederland, maar overwintert in Afrika. Nu het broedseizoen erop zit, verlaat de zomertaling Nederland weer. Hij moet nog een aardige reis maken, naar Noord- en Midden-Afrika. Onderweg scholen zomertalingen samen in grote groepen. Het gaat in Nederland niet goed met de zomertaling, maar daar zie je in Afrika weinig van. Rond het Tsjaadmeer, bijvoorbeeld, komen elk jaar massa’s zomertalingen uit alle broedgebieden samen.

Op vochtige plaatsen kun je nu waterpeper zien bloeien. Deze plant heeft lange, smalle bladeren en kleine roze bloemetjes. Hij dankt zijn naam aan de peperige smaak van de bladeren. Het is niet bij iedereen een geliefde plant; waterpeper groeit makkelijk en verspreidt zich snel, en wordt daardoor wel als onkruid gezien. De soort komt ook vaak voor in uiterwaarden. Ook als er grote grazers in de buurt zijn, kan hij zich makkelijk verspreiden. Vee mijdt de plant namelijk omdat de bladeren zo scherp smaken.

Waterpeper

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga; Ed Stikvoort, Saxifraga