boomblauwtje - primair

Vlinderexplosie door eerst vochtig en nu warm zonnig weer

De Vlinderstichting
22-JUL-2021 - Het is tot nu toe een bijzonder vlinderjaar. In het voorjaar werden er over het algemeen minder vlinders gezien dan de voorgaande jaren. Ook in de voorzomer, tot half juli, was het een slecht vlinderjaar; voor de vlinderliefhebbers die er graag veel zien tenminste. Voor de vlinders zelf lijkt het zeker geen slecht jaar te zijn en op dit moment kun je spreken van een ware vlinderexplosie.

De atalanta wordt heel veel gezien momenteelHet is goed te zien aan de jaarlijkse tuinvlindertelling, die vanaf begin juli loopt. De eerste twee weken werden er niet heel veel tellingen doorgegeven en het aantal vlinders dat per telling werd gezien was heel laag. Regelmatig werden er maar één of twee vlinders gezien. En doordat er zo weinig vlinders vlogen, waren mensen ook veel minder geneigd te tellen en door te geven. Vanaf het weekend van 17 en 18 juli is dat echt anders. Er worden veel meer tellingen doorgegeven en het aantal vlinders dat wordt gemeld ligt ook aanzienlijk hoger dan in de eerste twee weken. Naast de tuinvlindertelling is er ook het meetnet vlinders. In dit project worden vele honderden vaste routes wekelijks op een gestandaardiseerde manier geteld, en dat al jarenlang. Hiermee kunnen we dus ‘harde cijfers’ krijgen over hoe het met de vlinders gaat. Ook uit dat meetnet blijkt dat er op dit moment een explosie van vlinders is. Vooral een aantal tuinvlinders komt nu massaal uit de pop, zoals klein koolwitje, atalanta, gehakkelde aurelia en boomblauwtje.

Grafieken met de voorlopige resultaten van het aantal vlinders per telling op de routes van het meetnet vlinders (klein koolwitje, atalanta, gehakkelde aurelia en boomblauwtje). De gegevens zijn bijgewerkt tot 19 juli. De blauwe lijn is voor dit jaar 2021, gestippeld de mogelijke voortzetting. Rood is van 1990-2010 en groen van 2011-2020

Ook de verse citroenvlinders komen nu tevoorschijnDe verklaring voor dit massale verschijnen kan worden gevonden in het feit dat er dit voorjaar veel meer regen viel dan de voorgaande jaren. De waardplanten, de planten waarvan de rupsen eten en waar ze helemaal afhankelijk van zijn, staan er florissant bij en vormen uitstekend voedsel voor de rupsen. Daardoor kunnen er veel goed groeien en vlinder worden. Op dit moment zien we dit met name bij algemene, niet bedreigde vlinders. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn. Vooral de vlinders van de heide hadden het slecht de afgelopen jaren en we zijn erg benieuwd of ook deze profiteren van de vochtiger omstandigheden. De heivlinder, kleine heivlinder en kommavlinder vliegen later in het jaar. Pas in de loop van augustus weten we hoe deze het doen.

Tel een kwartier de vlinders in je tuin

Algemene tuinvlinders vliegen nu al geweldig en we hopen dat dit duidelijk wordt uit de tuinvlindertelling die nu in volle gang is. We vragen iedereen om een kwartier in de tuin de vlinders te tellen en door te geven via Vlindermee.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: boomblauwtje)
Grafieken: Meetnet vlinders, Netwerk Ecologische Monitoring