Gekraagde roodstaart, man

Zeven keer vogels kijken in de duinen

Vogelbescherming Nederland
23-JUL-2021 - De Nederlandse duinen zijn uniek in Europa. Niet alleen omdat er veel vogels leven en in het voorjaar en de zomer broeden. Omdat veel trekvogels de kustlijn volgen, kun je er ook de meest bijzondere zwervers en dwaalgasten tegenkomen tijdens hun trekperiodes. Birdingplaces.eu tipt ons waar het goed toeven is.

Vogelkijkwebsite Birdingplaces.eu zette voor Vogelbescherming zeven mooie duingebieden aan de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland op de kaart waar het leuk vogels kijken is. Ideaal als uitje in de zomervakantie!

  1. Soeckebacker

Soeckebacker in het Noordhollands Duinreservaat heeft een prachtige ligging met duinen, kleine bosgebieden en kleine poelen. Je kunt in het gebied genieten van vogels als gekraagde roodstaart, nachtegaal en boomleeuwerik. In het voorjaar en de zomer is een bezoek zeer de moeite waard, vanwege de vele zangvogels.

  1. Duingebied Meijendel

Duingebied Meijendel bij Den Haag kent veel afwisselende landschappen en er zijn meer dan 300 verschillende vogelsoorten gezien. In de zomer vind je vogels als grasmus, nachtegaal, gekraagde roodstaart en fitis. In de winter tref je veel kramsvogels en koperwieken, maar ook watervogels als de grote zaagbek. Tijdens de trektijd kun je in Meijendel altijd zeldzaamheden tegenkomen.

Gekraagde roodstaart

  1. Het Vogelmeer

Het Vogelmeer in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In het afwisselende landschap bevinden zich talloze soorten vogels in en rond het meer. Er zijn verschillende soorten eenden zoals bergeend, zomertaling, slobeend en met veel geluk ijseend. Maar het is ook een goede plek voor kluut, bontbekplevier, kleine plevier, geoorde fuut en dodaars. Ook heb je kans op het zien van blauwborst, nachtegaal, beflijster en klapekster.

Kluut

  1. Het Quackjeswater

Het Quackjeswater op Voorne-Putten is een duinmeer met daaromheen gevarieerd duingebied dat bestaat uit uitgestrekte duinen, natte duinvalleien, moeras, rustige duinmeren en bos. Je kunt helemaal rond het duinmeer lopen (drie kilometer). Je passeert een prachtig uitkijkpunt vanwaar je uitzicht hebt op de broedkolonies van lepelaar, aalscholver en kleine zilverreiger.

Lepelaars

  1. De Amsterdamse Waterleidingduinen

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een geweldig duinreservaat met vele wandelroutes om te verkennen. Jaarlijks broeden er meer dan honderd soorten vogels, bijvoorbeeld kleine plevier, blauwborst, boomleeuwerik en paapje. Er leeft ook een grote populatie damherten en vossen.

  1. De Grafelijkheidsduinen

De Grafelijkheidsduinen met duinmeer de Harmplas liggen ten westen van Den Helder. Het is het meest noordelijke duingebied van het Nederlandse vasteland. Dat maakt het tijdens de vogeltrektijd een interessant gebied, want er kunnen allerlei verrassende vogels opduiken. Maar ook buiten de trektijd zijn er altijd wel leuke vogels te zien.

  1. De Vulkaan

De Vulkaan in het Westduinpark bij Den Haag staat in Nederland bekend als een van de beste uitkijkpunten voor vogeltrek. Het ligt op een 31 meter hoge duintop. Tijdens het trekseizoen zijn er ongelooflijke hoeveelheden van allerlei soorten vogels te zien, bijvoorbeeld meer dan 100.000 vinken of spreeuwen op één dag. De lente en herfst zijn de beste tijden om de vogeltrek te ervaren.

Birdingplaces

Birdingplaces is een website waarop vogelaars uit heel Europa hun favoriete vogelkijkgebied plaatsen, met tips over wat je er kan zien en een wandelroute. Met behulp van deze site kunt u dus leuke uitjes in Nederland plannen en zelfs hele vakanties bedenken langs buitenlandse vogelplekken.

U vindt alle zeven duingebieden uit dit artikel met de complete beschrijvingen en wandelroutes direct aanklikbaar bij elkaar, of bekijk alle Nederlandse vogelgebieden in één oogopslag op Birdingplaces.eu.

Mijnvogelvinder

En ziet u een vogel die u niet herkent? Gebruik dan Mijnvogelvinder.nl van Vogelbescherming Nederland om te kijken wat was.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Landschapsbeheer Friesland; Jankees Schwiebbe; Piet Munsterman, Saxifraga